Article

 دکتر علی رشیدی15 آبان ماه 1390
کنشگران داوطلب – رئیس انجمن اقتصاد دانان ایران وعضو سابق هیأت نمایندگان اتاق های تهران وایران توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد.
دکتر علی رشیدی اقتصاد دان و استاد دانشگاه که روزگذشته از سوی وزارت اطلاعات بخاطر بیانیه اخیر جبهه ملی ایران در تحلیل اوضاع اقتصادی کشور ٬ احضار شده بود٬ بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد و هنوز در بازداشت بسر میبرد.
به گزارش تجارت نیوز علی رشیدی که به واسطه نقدهای هجومی به سیاست های اقتصادی دولت ها شهرت رسانه ای دارد،پیش ازاین عضو هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی تهران و ایران بوده ودرعین حال،پس از درگذشت دکترمنوچهرفرهنگ نقش پررنگی در برگزاری نشست های ماهانه انجمن اقتصاد دانان ایران داشته است.
انجمن اقتصاددانان ایران، نخستین و قدیمی‌ترین ارگان علمی وابسته به اقتصاددانان ایرانی است که در سال 1353 خورشیدی توسط دکتر منوچهر فرهنگ بنا نهاده شد. سال اول مرحوم دکتر پیرنیا رئیس انجمن بود و سپس دکتر فرهنگ پدر علم اقتصاد ایران تا آخر عمر (سال 88) به عنوان رئیس انجام وظیفه کرد.در حال حاضردکتر علی رشیدی رئیس انجمن می باشد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media