Article

شورای حقوق بشر سازمان مللگزارشگر ویژۀ سازمان ملل “فرهنگ مصونیت از مجازات” را برجسته می کند

(۲ فروردین ۱۳۹۲) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از رای ۲۶ به ۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تمدید حکم گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران برای سومین سال پی در پی استقبال می کند. کمپین همچنین از مقامات ایران میخواهد تا با گزارشگر ویژه همکاری کنند و به وی اجازۀ بدهند که به کشور سفر کند.

گزارشگر ویژه احمد شهید در آخرین گزارش خود که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ارائه شد، «شرایطی که در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته می‌شوند و در قوانین و درعمل نقض میشوند» را شرح داد و تلاشهای مکرر خود برای کسب همکاری از دولت ایران را توصیف کرد. مقامات ایرانی همچنان از دسترسی احمد شهید به کشور جلوگیری می کنند و نمایندۀ ایران در شورای حقوق بشر مجددا در بیست و دومین جلسۀ شورا به حملات شخصی علیه احمد شهید دست زد.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین گفت: «رای امروز تصمیم قاطع جامعه بین المللی و هشدار به حکومت ایران در قبال بحران حقوق بشر در این کشور می باشد و نماینگر این است است که مسیله هسته ای تنها دغدغه جهان نیست.»

قطعنامه امروز با ۲۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به تصویب رسید. پاکستان و ونزوئلا تنها ۲ کشوری بودند که با آن مخالفت کردند.

پس از اینکه در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ احمد شهید گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرد، محمد جواد لاریجانی، رییس هیئت ایرانی و رییس شورای حقوق بشر قوۀ قضاییۀ ایران، به جای اینکه به محتوای گزارش احمد شهید بپردازد، به حملۀ کلامی به شخص گزارشگر ویژه دست زد. حملات شخصی لاریجانی باعث شد که رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعضاء شورا تذکر بدهد که در هنگام بحث ادب را رعایت کنند و گفت: «من نمیتوانم مورد هدف قرار گرفتن گزارشگر ویژه در این بیانات را نادیده بگیرم…هیچگونه حملات شخصی علیه گزارشگر ویژه نمیباید انجام پذیرد.»

هادی قائمی گفت: «حکومت ایران باید به فرار از پاسخگویی به سازمان ملل پایان داده و با گزارشکر ویژه همکاری و دسترسی وی به درون کشور را سریعا فراهم کند. آقای شهید نشان داده که علی رغم ممانعت سفر به ایران هم می‌تواند با گزارشگری کاملا معتبر جهان را از آنچه درون کشور می‌گذرد آگاه کند ولی حکومت با همکاری با وی و برداشتن قدمهای مثبت باید به بهبودی شرایط بپردازد.»

احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل جدیدترین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ به شورای حقوق بشر ارائه کرد. این گزارش اعلام میکند که از آغاز حکم خویش در سال ۲۰۱۱، گزارشگر ویژه ۴۰۹ مصاحبه با “منابع اصلی که در داخل و یا خارج از کشور قرار دارند” انجام داده است که شامل ۱۶۹ مصاحبه که بین شهریور و دیماه ۱۳۹۱ انجام شده اند و در گزارش اسفند ۱۳۹۱ منعکس شده اند می باشد.

این گزارش تصریح می کند که: «نقض گستردۀ سیستمیک و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد… همچنین، فقدان تحقیق دولت و جبران عموما بانی یک فرهنگ معافیت از مجازات می‌شود که بیشتر باعث تضعیف تاثیر ابزار حقوق بشری می‌شود که ایران خود آن را تصویب کرده است.»

تمدید امروز حکم گزارشگر ویژه فشار بین المللی بر ایران برای رسیدگی به نقض حقوق بشر و آغاز به همکاری های معنی دار با مکانیزم های سازمان ملل متحد را تشدید می‌کند. از زمان ایجاد این حکم، گزارشگر ویژه چهار گزارش مشروح در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. گزارشهای دیگری توسط دبیر کل سازمان ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، بررسی انطباق ایران با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کمیتۀ حقوق بشر، نظر صادر شده توسط کارگروه بازداشتهای خودسرانه، و چندین بررسی دوره ای جهانی نیز به این ارزیابی گزارشگر ویژه که «به نظر میرسد درجۀ جدیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته باشد» می افزاید.

کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران از حمایت جهانی برای ماموریت گزارشگر ویژه استقبال می کند، و از ایران می‌خواهد با کلیۀ مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران همکاری کند.

پیوند این مطلب در تارنمای کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media