Article

سید حسن موسوی چلک کنشگران داوطلب
 سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: با توجه به نقش و ویژگی سازنده تشکل‌های غیردولتی در حوزه اجتماعی به همین دلیل از دولت یازدهم انتظار می‌رود که ضمن استفاده از ظرفیت این تشکل‌ها، نگاه امنیتی را از تشکل‌های غیردولتی حذف و یا تعدیل کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه امروزه در دنیا سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی سرمایه بزرگی برای هر کشور محسوب می‌شوند اما متأسفانه در کشور ما علیرغم گسترش کمی این سازمان‌ها و تشکل‌ها، از نظر کیفی رشد زیادی نکرده‌اند، افزود: نگاه امینی به سازمان‌های غیردولتی در حوزه اجتماعی موضوعی است که از سال‌های قبل وجود داشته و در حال حاضر نیز مشاهده می‌شود.
وی به طرح مجلس در مورد نظارت بر این سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: حتی در طرحی که توسط نمایندگان مجلس با عنوان «طرح ناظر بر فعالیت های سازمان‌های مردم نهاد» توسط اعضای کمیسیون اجتماعی وقت نوشته شده بود و 26 ماده آن نیز در صحن علنی به تصویب رسید و بعد با پیشنهاد یک نماینده (خوشبختانه) مسکوت ماند، این نگاه امنیتی وجود داشت این در حالی است که به‌منظور حکمرانی خوب لازم است زمینه مشارکت این تشکل‌ها در سه حوزه تصمیم سازی، اجرا و نظارت بر فعالیت‌ها حتی در بخش دولتی فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه مشارکت سازمان‌های غیردولتی در افزایش سرمایه اجتماعی در کشور نقش موثری خواهد داشت، تاکید کرد: این امر مستلزم اعتماد به این ظرفیت بزرگ اجتماعی است. البته در برنامه‌های حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور منتخب دولت یازدهم نیز به تقویت این تشکل‌ها و سازمان های صنفی اشاره شد که امیدوارم در مرحله عمل هم تحقق پیدا کند و به اصطلاح ژست اجتماعی نباشد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: امروزه در حوزه‌های دیگر به این تشکل‌ها اعتماد بیشتری می‌شود و اختیار بیشتری به آنها می‌دهند. برخی از این تشکل‌ها شامل اتاق بازگانی ایران، اتاق تعاون، سازمان‌های نظام پزشکی، پرستاری، روانشناسی و مشاوره، دامپزشکی، کشاورزی، هندسی و…هستند اما در حوزه اجتماعی این نوع تشکل که مورد اعتماد و حمایت باشد، وجود ندارد.
موسوی چلک افزود: به همین دلیل از دولت یازدهم که در برنامه‌هایش هم به تقویت این تشکل‌ها تاکید کرده، انتظار می‌رود که زمینه فعالیت سازمان‌های غیردولتی حوزه اجتماعی را به دور از هر گونه نگاه امنیتی فراهم کند و بدون شک در این زمینه سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران می‌تواند کمک بزرگی برای دولت باشد.
به گفته وی، به دلیل انباشت اطلاعاتی که در حوزه مددکاری اجتماعی وجود دارد در صورت تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی، این سازمان می‌تواند در سیاست‌گذاری های اجتماعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی اظهار داشت: تشکل‌های غیردولتی در حوزه اجتماعی می‌توانند پلی بین مردم و دولت باشند به همین دلیل باید برای استفاده از این ظرفیت دولت‌ها پیشگام باشند اما این درحالی است که امروزه بیشترین نقش سازمان های مردم‌نهاد در حوزه اجراست و کمترین نقشی را در تصمیم سازی و نظارت به صورت نهادینه شده ندارند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media