Article

سازمان نظام پزشکیششم اردیبهشت روزانتخاب نهایی
شمارش معکوس برای تعیین رئیس سازمان نظام پزشکی کشور آغاز شد
ششم اردیبهشت منتخبین جامعه پزشکی کشور درتهران گرد هم می آیند تا ششمین رئیس سازمان نظام پزشکی کشور را برای مدت چهارسال دیگربرگزینند.
روزجمعه آینده روز سرنوشت سازی برای جامعه پزشکی کشوراست.طبق وعده قبلی ودعوتنامه ای که سید شهاب الدین صدر رئیس فعلی سازمان نظام پزشکی کشور برای منتخبین روزچهارم اسفند ۱۳۹۱ ارسال کرده است ،نمایندگان برگزیده شده از استان ها برای تشکیل مجمع عمومی سازمان مذکورگردهم می آیند تا دست به دو انتخاب بزنند:

۱-انتخاب اعضای شورایعالی سازمان نظام پزشکی

۲- انتخاب ششمین رئیس سازمان نظام پزشکی کشور
بنا به این گزارش ،ششمین دوره انتخابات سازمان مذکور که از دیماه سال گذشته کلید خورد ودرروزجمعه چهارم اسفند۱۳۹۱ به سرانجام رسید ،یکی از پرفراز ونشیب ترین دوره های این سازمان بود که با حاشیه های فراوانی نیز توام بود.

یکی از اصلی ترین وداغترین موضوعاتی که انتخابات سال گذشته این سازمان را تحت الشعاع قرار داد نامه تهدید آمیز احمدی نژادبه وزرای کشور وبهداشت بود که از رد صلاحیت ها واعمال قانون توسط هیئت بر نظارت این دوره از انتخابات گلایه مندبودوحتی کاربجایی کشید که وی بدلیل انجام استعلام های قانونی هیئت مذکور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعنوان یک تخلف نام برد اما موضع گیری دقیق وقانونی اعضای هیئت مذکور نشان داد که رئیس جمهور در این مورد هم دچاراشتباه شده بودوانجام استعلامات قانونی ووفق مقررات بوده است.
یکی یا دوتا،کدامیک ؟!!
بهرحال با همه فراز ونشیب هایی که برای چندروز بر فضای سیاسی کشور سایه انداخت وجو آرام جامعه پزشکی را ملتهب ساخت،اما انتخابات در موعد مقرر در کمال آرامش ومشارکت پرشور در۱۹۳حوزه انتخابیه برگزارشد.
ازآنجا که این۱۹۳حوزه در۳۱استان قراردارند،لذا منتخبین جامعه پزشکی هر شهر وشهرستان طبق برنامه زمانبندی می بایستی در انتخابات داخلی خود اعضای هیئت رئیسه نظام پزشکی شهروشهرستان را انتخاب کنندوسپس این هیئت رئیسه ها ،مدیران نظام پزشکی هراستان را بر می گزینندکه منتخبین استان ها ،مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور راتشکیل می دهند واینها همان گروهی هستند که باید روز جمعه ششم اردیبهشت سرنوشت سازمان ومدیریتش را مشخص کنند.
درپنج دوره گذشته که از عمر سازمان نظام پزشکی درپس از انقلاب می گذرد ،براساس یک عرف نانوشته که ناشی از اراده های سیاسی تحمیلی به سازمان بوده ،معمولا رئیس سازمان نظام پزشکی کشور کسی می شد که بعنوان رئیس نظام پزشکی تهران نیز انتخاب شده بودواین عرفی بود که از بد حادثه نابسامانی های زیادی را برای این سازمان غیرسیاسی به همراه داشت.

گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیم حاکی است که :درروزهای پایانی اسفند این زمزمه در بین اعضای ۲۰۵هزارنفری جامعه پزشکی کشور درگرفت که رئیس سازمان نظام پزشکی کشور باید مجزا از نظام پزشکی تهران باشد تا بتوانددر یک مدیریت کلان نگر به همه مشکلات حوزه سلامت وپزشکان کشوررسیدگی نماید.
این نظر دربین پزشکان موافقان ومخالفانی داشته ودارد.بهرحال درحال حاضر رئیس سازمان نظام پزشکی تهران انتخاب ومعرفی شده است وحال باید منتظر باشیم که ببینیم روزجمعه اعضای مجمع عمومی نظام پزشکی کشور به سمت کدام نظریه تمایل پیدا می کنند:
الف ) -آیا ریاست نظام پزشکی کشور مستقلا برگزیده می شود؟
ب)-آیا رئیس نظام پزشکی تهران ،رئیس نظام پزشکی کشور هم می شود؟
بهرحال تا تعیین تکلیف پاسخ سوالات فوق سه روز باقی مانده است ،وهمه چیز معطوف به اراده مجمع عمومی خواهد بود، تا آن روز صبر پیشه می کنیم .

فرهادخادمی ،بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم

پیوند این مطلب در تارنمای خبرگذاری تسنیم

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media