Article

ژنو، 17 ژوئن 2011) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اقدام موفقیت آمیز بی نظیری در جهت رعایت و اجرای اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، قطعنامه نقض حقوق بشر به خاطر گرایشات جنسی و هویت جنسیتی را به تصویب رساند L9 / rev1))

متن کامل اطلاعیه مطبوعاتی صادر شده توسط ائتلاف بین المللی سازمان های LGBTI
تصمیم تاریخی در سازمان ملل: شورای حقوق بشر برای اولین بار قطعنامه گرایش جنسی و هویت جنسیتی (ژنو ، 17 ژوئن 2011) را به تصویب رساند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اقدام موفقیت آمیز بی نظیری در جهت رعایت اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) قطعنامه ای را در مورد نقض حقوق بشر بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی به تصویب رساند (L9/rev1).
این قطعنامه که توسط آفریقای جنوبی به همراه برزیل و 39 حامی دیگر از تمام نقاط جهان ارائه شد، با 39 رای موافق، 19 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید. لیست چگونگی آرای این کشورها پیوست شده است. آفریقای جنوبی به هنگام ارائه این طرح با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر عبارت “حق دسترسی همگان به تمام حقوق و آزادی ها بدون هرگونه تمایزی” را یادآوری کرد و برزیل هم از شورا خواست که “درهای بسته دراز مدت خود را به روی گفتگو بگشاید”.
این قطعنامه اولین قطعنامه سازمان ملل متحد است که با توجهی خاص به «نقض حقوق بشر به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی» صادر گردیده و این اقدام به دنبال بیانیه مشترک صادره در نشست ماه مارس شورا صورت گرفته است. این قطعنامه با تاکید بر جهان شمول بودن حقوق بشر، نگرانی های ناشی از خشونت و تبعیض به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی را مورد توجه قرار می دهد. این تعهد شورای حقوق بشر پیام مهمی به حمایت از مدافعان حقوق بشر فعال در این زمینه می فرستد و مشروعیت کارشان را به رسمیت می شناسد.
دان کاواناگ ((Dawn Cavanagh ، از ائتلاف زنان همجنس گرای آفریقایی می گوید: “دولت آفریقای جنوبی پس از سالها اتخاذ مواضعی متناقض و مشکل در ارتباط با مسائل گرایش جنسی و هویت جنسیتی، اکنون رهبری مترقی از خود در این زمینه نشان داده است. همزمان، دولت استانداردی هم برای خود در صحنه های بین المللی کنار گذاشته است. ما انتظار کمک و حمایت از رهبری پیشرو و پایدار این دولت را داریم و خواهان مشاهده پایان یافتن موارد نقضی هستیم که بطور روزانه با آن مواجهیم.”
این قطعنامه از کمیساریای عالی حقوق بشر درخواست می کند که مطالعه و تحقیقی را در مورد خشونت و تبعیض به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی تهیه کند، و خواستار میزگردی برای بحثی سازنده و شفاف پیرامون یافته های این تحقیق و بررسی پیگیری مناسب آن گردبده است.
ژوستوس ایسفلد ( (Justus Eisfeld مدیر گیت ( GATE ( می افزاید “اینکه ما تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر بخاطر گرایش جنسی را جشن می گیریم، قابل توجه است، با این حال این حقیقت که هویت جنسیتی به طور صریح ذکر شده، واقعاً این لحظه حساس را به یک شادی تبدیل می کند. شورای حقوق بشر با تصدیق این امر که ناهمنوایی جنسی و جنسیتی، زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گرا و تراجنس را در زمره آسیب پذیرترین اقشار قرار می دهد و نیز با نشان دادن قاطعانه وظیفه کشورها به حفاظت از ما در برابر خشونت، یک گام به جلو در تاریخ برداشته است.”
الی جرنو ( (Alli Jernow از کمیسیون بین المللی حقوقدانان می گوید “پیمان ها، رویه های خاص سازمان ملل و دادگاه های داخلی ملل به دفعات تصدیق کرده اند که قوانین بین المللی حقوق بشر تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی را منع می کند. این قطعنامه با سایر قوانین منطقه ای و ملی سازگار است و همین هفته اعلامیه سیاسی سال 2011 سازمان ملل در مورد اچ آی وی و ایدز به ضرورت به رسمیت شناخته شدن حقوق بشر مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند اشاره دارد و از سوی دیگر سازمان کشورهای آمریکایی قطعنامه ای را به اتقاق آراء به تصویب رساند که خشونت و تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسیتی را محکوم می کند.”
پیش از آن در هفدهمین جلسه شورای حقوق بشر، رشیده مانجو گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد «خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن» در گزارش خود به شورا اظهار داشت: “عوامل مؤثر در خطر بروز خشونت، ویژگی های جسمانی فردی زنان مانند نژاد، رنگ پوست، توانایی های فکری و جسمی، سن، مهارت ها و تسلط به زبان، هویت قومی و گرایش های جنسی را در برمی گیرد.”
این گزارش همچنین جزئیات تعدادی از موارد خشونت علیه زنان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنس را برشمرده که شامل مواردی از تجاوز، حمله و قتل می شود. از این رو جای تاسف است که عبارت “زنانی که مواجه با خشوت جنسی می شوند” از نسخه نهایی قطعنامه دیگری که متمرکز بر از بین بردن خشونت علیه زنان در همان جلسه بود حذف شد.
مگان دوروتی ((Meghan Doherty از سازمان ابتکار حقوق جنسی اظهار می دارد که “با وجود این تناقض، ما این اعتماد را داریم که قطعنامه سازمان ملل در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی رعایت کامل حقوق جنسی در تمام اقدامات سازمان ملل را تسهیل خواهد کرد.
در پایان این نشست بیانیه قوی جامعه مدنی صادر گردید که در آن با استقبال از این قطعنامه بر تعهد جامعه مدنی به ادامه تعامل با سازمان ملل با توجه به تضمین این امر که همه انسانها و ازجمله افرادی با گرایش های جنسی و هویت جنسیتی متفاوت از حقوق و کرامت یکسانی برخوردارند، تاکید شده است.
کیم ونس ( (Kim Vanc از انجمن آ آر سی بین الملل ( (ARC International اظهار می دارد: “کار ما تازه شروع شده است. ما در انتظار گزارش کمیساریای عالی در ماه مارس آینده، و همچنین گفتگو های بیشتر با و حمایت بیشتر آن کشورهایی هستیم که هنوز احساس نمی کنند که قادر به پشتیبانی از قطعنامه هستند ولی خود را در نگرانی جامعه بین المللی نسبت به نق
ض سیستماتیک حقوق بشر سهیم می دانند.”

http://www.frontlinedefenders.org/fa/node/15729

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media