Article

مرکز پژوهش های مجلسکنشگران داوطلب
اسفند ماه ۱۳۹۰
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس با تهیه و تدوین (طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردن نهاد ) سعی نموده است به نوعی نسبت به دغدغه تدوین قانون جامع برای سازمان های مردم نهاد در ایران پاسخ دهد .
مطابق آنچه در مقدمه این طرح آمده است ، در این طرح تلاش شده است که با حمایت مالی و قانونی از این نهاد ها ، حداکثر فعالیت آن ها در عرصه های مطروحه فراهم شود . طرح تاسیس و فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد در آذر ماه سال ۸۹ تهیه و ۲۶ ماده از آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید . در پی اعتراض ها و واکنش نهادهای مدنی به این طرح ، نهایت امر این طرح به مدت سه ماه ، برای بررسی بیشتر مسکوت ماند . طرح حاضر در واقع اصلاح شده طرح مورد اشاره می باشد.

برای مطالعه و دریافت این طرح می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media