Article

مرکز صلح و محیط طیستکنشگران داوطلب
۲۹ دی ماه ۱۳۹۱

 مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست، هشتمین دوره جایزه دکتر تقی ابتکار را در اسفندماه برگزار می کند. این مرکز هر سال از بین دانشوران و تلاشگران عرصه محیط زیست در زمینه های علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و فناوری براساس رای ‏هیات داوران جوایزی اهداء می کند. مهمترین شاخص های ارزیابی فعالیت ها ی دانشوران وتلاشگران برای اعطای جایزه دکتر تقی ابتکار از سوی این مرکز عبارتند از:

– ابداعات، اختراعات و طرح هایی که در جهت جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست باشد.
‏ ‏۲- خلاقیت ها (نظری و کاربردی ) و ابتکاراتی که با اجرای آن آلودگی و تخریب محیط زیست کاهش پیدا کند.
‏ ‏۳- ارایه طرح های علمی که موجب نجات گونه های کمیاب و در معرض خطر انقراض گیاهان و جانوران شود.
‏ ‏۴- فعالیت هایی که به سبب آن دانش زیست محیطی جامعه ارتقاء یافته و فرهنگ زیست محیطی در سطحی فراگیر اشاعه یابد.
مر کز صلح و محیط زیست ، تا کنون هفت دوره اعطای جایزه دکتر تقی ابتکار را برگزار نموده است.
این جایزه از سال ۱۳۷۹ كه استاد محمد تقی ابتكار دار فانی را وداع گفت،‌توسط همسر ایشان پایه گذاری شد. جایزه محمد تقی ابتكار در سالهای نخست از سوی فرهنگستان علوم كه مرحوم كه دکتر محمد تقی ابتكار عضو پیوسته آن بود به كسانی كه در زمینه محیط زیست فعالیت های شاخص داشتند اهدا می شد و از سال ۱۳۸۴ ، این وظیفه را مركز صلح و محیط زیست برعهده گرفت.
مرکز صلح و محیط زیست در سال ۱۳۸۴ به پیشنهاد دکتر معصومه ابتکار و با مشارکت ۴ تن دیگر از فعالین محیط زیست تاسیس شد. از ابتدای تاسیس تا کنون معصومه ابتکار رئیس هیئت مدیره این مرکز بوده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media