Article

itf logoکنشگران داوطلب
فدراسیون جهانی حمل و نقل در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران، حسن روحانی، خواستار آزادی فوری رضا شهابی، فعال کارگری در بند شد. در بخشی از این نامه آمده است: «باعث تاسف است که ما دوباره از شما می‌خواهیم به این موضوع بپردازید. انتخاب شما امیدی در داخل ایران به وجود آورد. این امید زمانی است که شما به خواست‌های کارگران جامه عمل بپوشانید.»

بنا به گزارش تارنمای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، در این نامه آمده است:
«فدراسیون جهانی حمل‌ونقل بار دیگر از رئیس‌جمهور ایران تقاضا دارد که وضعیت زندانی بودن رضا شهابی, خزانه‌دار سندیکای شرکت واحد را سریعاً بررسی کند. این در خواست سریع نه تنها برای سلامتی وضعیت جسمانی رضا شهابی است، بلکه همچنین به این خاطر است که وی باید با بهانه‌ی غیرموجه یک سال بیشتر در زندان بماند.»
در این نامه گفته شده است بی‌توجهی به وضعیت سلامتی رضا شهابی و تشدید حکم زندان او غیرقابل‌قبول است.
فدراسیون جهانی حمل‌ونقل، خطاب به روحانی نوشته است: «رضا شهابی و دیگر زندانیانی که بدون دلیل در زندان هستند باید آزاد شوند و این عمل در قدرت شما است.»
فدراسیون مذکور یادآوری کرده است: «واقعاً مأیوسانه است که ما دوباره از شما می‌خواهیم به این موضوع بپردازید. انتخاب شما امیدی در داخل ایران به وجود آورد. این امید زمانی است که شما به خواست‌های کارگران جامه عمل بپوشانید. تا به حال هیچ نشانه‌ای در مورد عمل شما برای بهبود وضعیت کارگران ایران وجود ندارد، به همین دلیل ما از شما می‌خواهیم که برای درست کردن وضعیت نابسامان و از بین بردن دره عمیق بی‌عدالتی اقدام کنید.»
این نامه را استیو کاتن، جایگزین دبیر کل فدراسیون جهانی و نقل امضا کرده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media