Article

در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودک جمعی از فعالان این حوزه در نامه‌ای، مطالبات خود را از رئیس جمهور و دولت آینده مطرح کردند.کار کودکان
در این نامه آمده است: «در گیرودار رقابت‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری مسئله ای که برای فعالان لغو کار کودک و مدافعان حقوق کودک مطرح است، عدم تبیین جایگاه حقوق و منافع کودکان در برنامه ها و سیاست‌های پیشنهادی کاندیداهاست. به طوریکه هیچ یک از کاندیداها برنامه ها و سیاست هایشان را مبتنی بر منافع و حقوق کودکان ترسیم نکرده اند.»
در این نامه همچنین عنوان شده که در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و روز جهانی مبارزه با کار کودک این حق ما و کودکان ماست که حقوق پایه کودکان را از کسی که می خواهد سکان سیاست و برنامه های چهارساله آینده کشور رادر دست داشته باشند مطالبه کنیم و نگرانی هایمان را به شکل 8 پرسش اساسی با کاندیداها در میان بگذاریم.
در پایان این نام این پرسش ها به ترتیب زیر آمده است:
۱- آقای رئیس جمهور آینده، بحران های اقتصادی اخیر اکثریت جامعه را به جدال برای زندگی کشیده است وکودکان از اولین قربانیان این جنگ ناعادلانه هستند، و پرسش این است که شما چه ضمانت اجرایی برای احقاق حقوق پایدار و انسانی آحاد جامعه و به ویژه کودکان ارائه داده اید.
۲- آقای رئیس جمهور آینده با توجه به تاکید برنامه چهارم توسعه بر پیگیری سیاست تعدیل ساختاری برنامه شما در این زمینه چه فرم ومحتوایی دارد؟
۳- آقای رئیس جمهور آینده سیاست و برنامه شما برای اجرای قوانین مربوط به کودکان چیست؟
۴- در برنامه های شما چه تدابیری برای از بین بردن تناقص ها یا به عبارتی ضمانت اجرایی جلوگیری از کار کودک در نظر گرفته شده است؟
۵- برنامه شما برای بازگرداندن بیش از ۷ میلیون کودک در سن آموزش دور مانده از تحصیل به چرخه آموزش چیست؟
۶- آیا انسان هایی که به دلیل فقر و شرایط اقتصادی و بلایای اجتماعی مثل جنگ و بلایای طبیعی مثل زلزله،‌سیل و خشکسالی مجبور به مهاجرت شده اند نباید از حقوق برابر انسانی برخوردار باشند؟
۷- آیا تامین شرایط زیستی متناسب با دوره های مختلف زندگی کودکان در برنامه و سیاست شما جایگاهی دارد؟
۸- سیاست یا برنامه شما برای ارتقای شخصیت و جایگاه حقیقی و حقوق سازمان های مردمی و غیردولتی و حمایت و حفاظت از حقوق و فعالیتشان چیست؟

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media