Article

احمد شهیدکمپین “نه به حجاب اجباری” نامه ای را برای ارسال به “احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران تنظیم کرده است که در آن از ایشان خواسته شده است، نقض آزادی پوشش و حجاب اجباری را در دستور کار خود قرار دهند.
شما نیز می توانید در صورت تمایل، پیوندی که در ادامه مطلب آمده را باز کرده و نام و نام خانوادگی خود را در جای خالی مربوطه ثبت کنید.
توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی خود را به انگلیسی وارد کنید. این نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی است.
توجه داشته باشید اگر می خواهید نام شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه مطرح باشد، نام خود  را به زبان انگلیسی وارد کنید.
متن کامل این نامه به زبان فارسی به شرح زیر است:

جناب آقای احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران

سلب آزادی پوشش و حجاب اجباری، یکی از نمونه های بارز نقض حقوق بشر در ایران، توسط حکومت جمهوری اسلامی است. متاسفانه حجاب در ایران تبدیل به اجباری قانونی شده  و دست نیروهای نظامی و انتظامی را برای دخالت در زندگی خصوصی مردم و به خصوص زنان باز گذاشته است. زنان ایرانی در صورت تخطی از این قانون غیردموکراتیک با تهدیدهای خیابانی و مجازات های گوناگون رو به رو می شوند.
نقض آزادی پوشش و حجاب اجباری برخلاف آزادی های مصرّح در «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» بوده و برخلاف اصول «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» نیز هست. کمپین «نه به حجاب اجباری» با بیش از ۲۸۰۰۰ حامی در فیس بوک می تواند بیانگر این دغدغه در نزد ایرانیان باشد.
 از شما تقاضا داریم در گزارش های خود مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، مساله ی سلب آزادی پوشش و حجاب اجباری را نیز در دستور کار خود قرار دهید. پیگیری های های حقوقی شما می تواند کمک رسان ایرانیانی باشد که برای به دست آوردن آزادی پوشش و اختیاری کردن حجاب، تلاش می کنند.

با بهترین آرزوها

 

پیوند مربوط به امضا این نامه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media