Article

کنشگران داوطلب ـ هشتصد و چهار نفر از فعالین نشریات دانشجویی کشور نامه سرگشاده ایی خطاب به ریاست جمهوری ایران درباره وضعیت نشریات دانشجویی و فضای امنیتی مسلط بر آنان منتشر کردند. در بخشی از این نامه آمده است:
پیش‌تر و در مواعد گوناگون و به طرق مختلف، از فضای تنگ و نفس گیر حاکم بر نشریات دانشجویی با مسئولین دستگاه‌های متولی آموزش عالی در کشور سخن گفته‌ایم …. اما نه تنها نشانه‌ای از بهبودی و اصلاح دیده نشد، بلکه روز به روز از طرفی موج برخوردهای غیرقانونی و تهدیدها و نقض حقوق و آزادی‌های مشروعمان تشدید گردید و از طرف دیگر بر انفعال و ترس و یا حتی بعضاً همراهی و همکاری برخی مسئولین دانشگاهی با آن تهدیدها و برخوردها افزوده شد، به گونه‌ای که اگر در سالیان قبل بر نشریات دانشجویی قبل از انتشار نظارت می‌شد و یا بعضاً قبل از انتشار توقیف می‌شدند، امروز کار به جایی رسیده که برای دست‌اندرکاران نشریه‌ای که قبل از انتشار به صورت غیرقانونی توقیف شده، حکم محکومیت صادر می‌شود و یا پای دانشجویان اهل قلم به مراجع قضایی باز می‌شود و یا انتشار یک مطلب انتقادی، احضار چندین و چندباره به کمیته ناظر بر نشریات و کمیته انضباطی و حراست و … را به دنبال دارد. حق دفاع متهمین به ارتکاب تخلف نشریاتی، از ایشان سلب می‌گردد و حتی آراء صادره به ایشان ابلاغ نمی‌شود، چه رسد به اینکه امکان تجدیدنظرخواهی‌ای از رأی صادره وجود داشته باشد.

bayaniye2
در پایان نامه از ریاست جمهوری در خواست شده است:
حال، هرچند قدردان زحمات و استقامت شما در صیانت از حریم علم و جایگاه فرهنگیم، اما بر خود واجب می دانیم که وضعیت خطرناک کنونی را به شما گوشزد کرده و بخواهیم تا هرآنچه در توان دارید در مبارزه با اقدامات غیرقانونی جریاناتی خاص و مقابله با انفعال و همراهی برخی مدیران دانشگاهی مصلحت اندیش به کار بگیرید، باشد که دانشجو همواره چشم بینای جامعه و در خط مقدم آزادی خواهی و آزاد اندیشی باشد و فضای دانشگاه آن‌چنان که روزی رئیس جمهور اصلاحات می‌گفت «باز و امن» گردد.
متن کامل نامه که نسخ‌هایی از آن در اختیار کنشگران داوطلب قرار گرفته است به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهور
جناب آقای دکتر روحانی
پیش‌تر و در مواعد گوناگون و به طرق مختلف، از فضای تنگ و نفس گیر حاکم بر نشریات دانشجویی با مسئولین دستگاه‌های متولی آموزش عالی در کشور سخن گفته‌ایم و حتی در چندین نوبت، از فرصت‌های قانونی برای رساندن صدای اعتراضمان به گوش جنابعالی بهره جسته‌ایم، اما نه تنها نشانه‌ای از بهبودی و اصلاح دیده نشد، بلکه روز به روز از طرفی موج برخوردهای غیرقانونی و تهدیدها و نقض حقوق و آزادی‌های مشروعمان تشدید گردید و از طرف دیگر بر انفعال و ترس و یا حتی بعضاً همراهی و همکاری برخی مسئولین دانشگاهی با آن تهدیدها و برخوردها افزوده شد، به گونه‌ای که اگر در سالیان قبل بر نشریات دانشجویی قبل از انتشار نظارت می‌شد و یا بعضاً قبل از انتشار توقیف می‌شدند، امروز کار به جایی رسیده که برای دست اندرکاران نشریه‌ای که قبل از انتشار به صورت غیرقانونی توقیف شده، حکم محکومیت صادر می‌شود و یا پای دانشجویان اهل قلم به مراجع قضایی باز می‌شود و یا انتشار یک مطلب انتقادی، احضار چندین و چندباره به کمیته ناظر بر نشریات و کمیته انضباطی و حراست و … را به دنبال دارد. حق دفاع متهمین به ارتکاب تخلف نشریاتی، از ایشان سلب می‌گردد و حتی آراء صادره به ایشان ابلاغ نمی‌شود، چه رسد به اینکه امکان تجدیدنظرخواهی‌ای از رأی صادره وجود داشته باشد.
درباره معدود آرایی هم که با اعتراض دانشجو مواجه می‌شود، یا درخواست تجدیدنظرخواهی آنقدر معطل می‌ماند که دانشجو از پیگیری حقش منصرف شود و یا اساساً این حق برای دانشجو به رسمیت شناخته نمی‌شود وبه اعتراض وی در مرجع تجدیدنظر رسیدگی نمی‌گردد و یا حتی در صورت رسیدگی، رأی مرجع تجدیدنظرخواهی (که شورای فرهنگی دانشگاه است و در کمال تعجب معمولاً ترکیبی مشابه ترکیب کمیته ناظر بر نشریات دارد)، پس از صدور به دانشجو ابلاغ نمی‌شود.
ریاست محترم دولت اعتدال و امید!
نشریات دانشجویی، بی شک یکی از کارآمدترین و پویاترین و البته مدنی‌ترین رسانه‌هایی هستند که در بطن دانشگاه متولد شده، در بطن دانشگاه رشد کرده و ریشه دوانده و به عنوان گونه‌ای از رکن چهارم دموکراسی در محیط دانشگاهی، می‌توانند بارور شده و ثمره آزادی و پیشرفت و نشاط و آزاداندیشی بدهند.
نشریات دانشجویی، چشم بینای بدنه دانشگاهی‌اند و آنان که کمر همت بر بستن این چشم بسته‌اند، قطعاً آگاهی را چشم اسفندیار خود می‌دانند و از این رو برای تداوم حیات فکری و یا سلطه اقتدار خود، در این راه از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند؛ می‌خواهد این کار نظارت غیرقانونی بر نشریه قبل از انتشار بوده، یا اعمال فشار غیرقانونی برای ممنوعیت انتشار عکس رئیس جمهور اسبق ایران باشد و یا حتی تهدیدها و برخوردهای غیررسمی غیرقانونی با اهالی قلم در نشریات دانشجویی.
قانون شکنان اما هرچه در برخوردها و فشارهای خود بی پرواتر می‌شوند، مسئولین دانشگاهی بعضاً منفعل‌تر از قبل با منویات تمامیت خواهانه شان همراهی می‌کنند؛ گویی که دغدغه تأمین امنیت و تضمین حقوق و آزادی‌های قانونی دانشجویان، جای خود را به مصلحت تأمین نظر برخی اشخاص خاص داده باشد.
جناب آقای دکتر روحانی!
ماه‌های اخیر و به خصوص آذرماه امسال، سخت‌ترین ماه‌ها و روزهای حاکم بر نشریات دانشجویی بوده است؛ این روزها فضا آن‌چنان بر ما تنگ شده که به این باور رسیده‌ایم که اصل ۲۴ قانون اساسی (که مقرر می‌دارد نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند…) استثنایی بیش نیست و این محدودیت‌های ظاهراً قانونی و غیرقانونی‌اند که تبدیل به یک اصل شده‌اند؛ امروز در برخی دانشگاه‌های ایران، نوشتن از سیاست جرمی نابخشودنی است. طرح مشکلات صنفی و یا اخبار دانشگاه، بلافاصله با شکایت مراجع دانشگاهی به بهانه‌های مختلف روبه رو می‌شود. بیان آسیب‌های اجتماعی سیاه نمایی دانسته شده و حتی انتشار چند تصویر ساده (که پیش‌تر بارها در رسانه‌های داخلی منتشر شده) می‌تواند مصداق نشر تصاویر خلاف عفت عمومی به شمار آید. اشاره به بورسیه‌های غیرقانونی و روند جذب و استخدام و یا روش آموزشی یا آثار پژوهشی یک استاد که دیگر نعوذبالله…
با این حال ما به عنوان دیده‌بانان جامعه دانشگاهی، رسالت خویش را علی رغم تمامی این تهدیدها و تحدیدها و تضییق ها فراموش نکرده و کماکان بر آگاهی بخشی به اقشار گوناگون دانشگاهی مصریم. در این میان اما از شما به عنوان مجری قانون اساسی، تنها و تنها یک خواسته داریم؛ اصل ۲۴ قانون اساسی را از استثناء در بیاورید و با دستور قاطع خود به مدیران ارشد و میانی سیستم آموزش عالی، مانع گسترش روند روبه رشد برخوردها و فشارها و تهدیدهای غیرقانونی شوید. باشد که همان‌طور که انتظار می‌رود، پاسدار حقوق و آزادی‌های ما دانشجویان باشید.
ریاست محترم جمهور!
تضییق ها و تحدیدها و بی تدبیری‌ها در زمینه نشریات دانشجویی به آنچه گفته شد، محدود نیست. در بسیاری از دانشگاه‌ها، نشریات دانشجویی از کمترین حقوق قانونی خود بی بهره‌اند؛ کوچک‌ترین فضایی برای پخش نشریات خود ندارند، از کمترین حمایت‌های مالی بی بهره‌اند و با محدودیت‌های عجیبی در جذب آگهی مواجه می‌شوند. در بسیاری موارد، حمایت مالی دانشگاه از نشریات، بهانه‌ای برای نظارت بر محتوای نشریه قبل از انتشار است (آن هم از سوی یک کارشناس) و کوچک‌ترین مقاومتی هم کار را به پرونده سازی و کمیته ناظر و کمیته انضباطی و حراست و … می‌کشاند.
مصوبات غیرقانونی محدودکننده کمیته‌های ناظر، آن‌چنان متنوع و بعضاً خلاقانه است که شگفتی هر فردی را برمی انگیزد و در این میان هیچ خبری از نظارت نهادهای بالادستی (مانند شورای مرکزی ناظر بر نشریات دستگاه آموزش عالی مربوطه) نیست. هرچند در بسیاری موارد هم، مسئولین فرهنگی دانشگاه و یا کارشناسان، ترجیح می‌دهند منویات فراقانونی و غیرقانونی خود را بی آنکه ردی به جای بگذارند، در عمل اجرایی کنند!
جناب آقای دکتر روحانی!
در کمال تأسف باید به استحضار برسانیم که آنچه در بالا گفته شد، مربوط به آن دسته از دانشجویان خوش اقبالی است که در دانشگاه خود کمیته‌ای با نام کمیته ناظر بر نشریات دارند و جلسه این کمیته در دانشگاهشان لااقل هر از گاهی برگزار می‌شود و نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان توانسته‌اند امتیاز انتشار نشریه خود را از کمیته ناظر دریافت کنند.
در برخی دانشگاه‌ها که اصلاً کمیته ناظری وجود نداشته و یا در صورت وجود، ماه‌هاست که از تشکیل آخرین جلسه آن گذشته است و یا در صورت تشکیل، با درخواست صدور امتیاز انتشار نشریه به دلیل نام پیشنهادی و یا ترتیب انتشار و یا زبان و یا گویش نشریه و یا عدم امکان حمایت مالی از نشریه و یا احتمال انتشار مطالب اصلاح‌طلبانه در نشریه و بهانه‌های گوناگون دیگر مخالفت شده است و البته در چنین فضایی کاملاً بدیهی است که هیچ گاه تصمیم مکتوب کمیته مبنی بر مخالفت با صدور امتیاز انتشار نشریه به متقاضی آن ابلاغ نمی‌شود، چه رسد به اینکه او بخواهد متعاقباً از حق تجدیدنظرخواهی‌اش در شورای فرهنگی دانشگاه استفاده کند.
منتخب ملت ایران!
در خرداد ماه ۱۳۹۲، برگه رأی اکثریت مردم ایران از آن روی با نام «حسن روحانی» به درون صندوق‌ها ریخته شد که امیدمان به شعار دولت امید شما گره خورد و دل در گرو اعتدالی بستیم که قرار بود بساط افراط و تندروی را از دانشگاه‌ها جمع کند تا زمستان علم و فرهنگ سرآید و بهار اندیشه و خردورزی جانی دوباره به پیکر بی رمق دانشگاه‌ها ببخشد.
حال، هرچند قدردان زحمات و استقامت شما در صیانت از حریم علم و جایگاه فرهنگیم، اما بر خود واجب می دانیم که وضعیت خطرناک کنونی را به شما گوشزد کرده و بخواهیم تا هرآنچه در توان دارید در مبارزه با اقدامات غیرقانونی جریاناتی خاص و مقابله با انفعال و همراهی برخی مدیران دانشگاهی مصلحت اندیش به کار بگیرید، باشد که دانشجو همواره چشم بینای جامعه و در خط مقدم آزادی خواهی و آزاد اندیشی باشد و فضای دانشگاه آن‌چنان که روزی رئیس جمهور اصلاحات می‌گفت «باز و امن» گردد.

و من الله التوفیق
جمعی از فعالین نشریات دانشجویی کشور
بهمن ماه ۱۳۹۴


 

اسامی امضاء کنندگان:

 1. آبان منوچهری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مهباب – دانشگاه هنر اصفهان
 2. آرام رضایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 3. آرام محمودی – سردبیر نشریه رویش – دانشگاه یزد
 4. آرزو نوروزی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه طلوع مهر – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 5. آرش ترابی – عضو هیئت تحریریه نشریه بی طرف – دانشگاه یزد
 6. آرش دهدشتى نژاد – عضو هیئت تحریریه نشریه اعتدال – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 7. آرش نظری – مدیر مسول نشریه امروز – دانشگاه بوعلی سینا همدان
 8. آرش وکیلی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 9. آرمان ثنایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسل نو – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 10. آرمان حسن‌زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پژواک – دانشگاه علم و صنعت
 11. آرمان محمدی – مدیرمسئول نشریه واج – دانشگاه صنعتی شیراز
 12. آرمین مختاری – مدیرمسئول نشریه رخداد – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 13. آروین فیروزی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 14. آروین نظری نیا – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 15. آریا حاجی احمدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علم و صنعت
 16. آسیه وارسته – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پژواک – دانشگاه هرمزگان
 17. آیدین طوافی – مدیرمسئول نشریه سکوت – دانشگاه علم و صنعت
 18. آیلار نصرتی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 19. ابراهیم اسکافی – مدیرمسئول نشریه پنجره (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
 20. ابراهیم حیاتی مهر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 21. ابراهیم سجادی – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 22. ابراهیم گرانپایه – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 23. ابوالفضل رضایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بازتاب – دانشگاه فردوسی مشهد
 24. ابوالفضل کریمی – مدیرمسئول نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 25. ابوالفضل مظلوم زاده – سردبیر نشریه روشنگر – دانشگاه شیراز
 26. ابوالفضل نوروزی جوان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه خبر بارانی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 27. احسان الوندی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 28. احسان بهادری فر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 29. احسان حمیدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قلم – دانشگاه هنر اصفهان
 30. احسان حمیدی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه غیاث – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 31. احسان سپاهی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 32. احسان سهرابی – مدیرمسئول نشریه صفر و یک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 33. احسان شرفیان – مدیر مسئول نشریه ترنج – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 34. احسان علیزاده – مدیرمسئول نشریه تا نیایش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 35. احسان فردوسى- عضو هیئت تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 36. احسان فیض‌آبادی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه سازوکار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 37. احمد ارباب شستان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 38. احمدرضا نجفی – سردبیر نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 39. احمدرضا نجفی‌پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ارغنون – دانشگاه علم و صنعت
 40. احمد صدیق – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایه روشن – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 41. احمد فشخورانی – دبیر بخش تاریخ سیاسی ماهنامه ندای سیاست – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
 42. احمد مرادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات نو – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 43. احمد نوعی – مدیر مسئول نشریه سروش حکمت – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 44. اردشیر شجاعی نسب – عضو شورای سیاستگذاری نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 45. ارسلان مقبلی – مدیرمسئول، صاحب‌امتیاز و سردبیر نشریه امید – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 46. اریک مهانسیان – عضو هیئت‌تحریریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 47. اسماعیل حسین بر – مدیرمسئول و سردبیر نشریه خبر بارانی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 48. اسماعیل سیلاخوری – صاحب‌امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 49. اشکان تالیفی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه اینجا دانشگاه است – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 50. اشکان مسیبیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریات بیستون و پنجره (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
 51. اصغر مرتضایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 52. اصغر نظمی – سردبیر نشریه سطر های روشن – دانشگاه شهید رجایی
 53. افروز سامان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ایستگاه – دانشگاه صنعتی شیراز
 54. افسانه کریمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 55. افشین حیدری – سردبیر نشریه اینجا دانشگاه است – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 56. افشین رفیعی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رها – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 57. افشین هزاوه – مدیرمسئول نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 58. اکبر میهن – مدیرمسئول نشریه پزشک سبز – دانشگاه شهید چمران اهواز
 59. الهام اکبری – عضو هیئت‌تحریریه خبرنامه فرهنگ و سیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 60. الهام ماهری – عضو هیئت تحریه نشریه باران-دانشگاه اصفهان
 61. الهه اقبالی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نازلی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 62. الهه خسروی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سروش – دانشگاه صنعتی ارومیه
 63. الهه علی دادی – صاحب‌امتیاز نشریه مسیر سبز – دانشگاه شهید چمران اهواز
 64. امید آجرلو – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سروش – دانشگاه صنعتی ارومیه
 65. امید بهارلویی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 66. امید دهقانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
 67. امید رجبی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه بوطیقا – دانشگاه کاشان
 68. امیدسرقلی – سردبیر نشریه علالا – دانشگاه شهید چمران اهواز
 69. امیر ارسلان ادیب قدس – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
 70. امیر امیدی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه سیم چین – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 71. امیر امیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علم و صنعت
 72. امیر حسین صالحی – مدیرمسئول نشریه سرو امید – دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان )
 73. امیر حسین کرد افشاری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه آوای ماهور – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 74. امیر حسین معین – سردبیر نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
 75. امیر صراطی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
 76. امیر علی شریف محسنی – مدیرمسئول نشریه برنا – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 77. امیر عموزاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریات دریچه، رخداد و بوطیقا – دانشگاه کاشان
 78. امیر قیطاس زاده – هئیت تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 79. امیر مسعود باقری – هئیت تحریریه نشریه خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه صنعتی شریف
 80. امیر نوبهارى – مدیر مسئول نشریه اعتدال – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 81. امیر نوذری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 82. امیرارسلان حر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 83. امیرحسن عسکرپور – مدیرمسئول و سردبیر و صاحب‌امتیاز نشریه آسمان – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 84. امیرحسین افغانی زاده – مدیرمسئول نشریه فصل پنجم – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 85. امیرحسین امین الرعایایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رویش – دانشگاه یزد
 86. امیرحسین توحیدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صدا تا صدا – دانشگاه شیراز
 87. امیرحسین جدیدیان – صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه بی‌نام – دانشگاه علوم پزشکی تهران
 88. امیرحسین دهقانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی‌تکنیک تهران)
 89. امیرحسین شادمان پور – مدیرمسئول نشریه صدا – دانشگاه بجنورد
 90. امیرحسین طاهری – سردبیر نشریه مهباب – دانشگاه هنر اصفهان
 91. امیرحسین عالمی – مدیرمسئول نشریه سایبان – دانشگاه شهید رجایی
 92. امیرحسین عباس زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 93. امیرحسین عباسی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه خط امام – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 94. امیرخشایار نادریان – سردبیر خبرنامه فرهنگ و سیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 95. امیررضا اکبرپور – مدیرمسئول نشریه رویش – دانشگاه یزد
 96. امیررضا رنگ آمیز – صفحه آرا و گرافیست نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 97. امیررضا فرجی کاهکش – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 98. امیررضا مجرد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
 99. امیرسهیل میرزایی – مدیرمسئول نشریه سحر – دانشگاه علم و صنعت
 100. امیرمسعود باقری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 101. امیرمهدی نیک اختر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رخداد – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 102. امین اله ریگی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 103. امین بمانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
 104. امین پور پژمان –  مدیر مسول نشریه بامداد – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 105. امین رمضانی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه جنگل – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 106. انیس حیدری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گویش – دانشگاه هرمزگان
 107. ایمان الفقیه – سردبیر نشریه رهجو – دانشگاه تبریز
 108. ایمان دستیار – مدیرمسئول نشریه پیک صبا – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 109. ایمان علوی – مدیرمسئول نشریه کلاه‌های وصله دار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 110. ایمان مهدی آبادی – سردبیر نشریه صفیر سیاست – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 111. بابک غیاثی – عضو هیئت‌تحریریه نشریات بیستون و پنجره (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
 112. بامداد لاجوردی – مدیرمسؤول نشریه صفیر – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 113. برهان ثقفیان – مدیرمسئول نشریه عصر ترقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 114. بهار هوشمندی – مدیرمسئول نشریه پژواک – دانشگاه هرمزگان
 115. بهرام احمدیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 116. بهزاد صفی‌زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 117. بهمن قاسمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صدای باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 118. بهنام پیرایش – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 119. بهنام زارعی – مدیرمسئول نشریه کلاه های وصله دار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 120. بهنام صفایی – سردبیر نشریه آدینه – دانشگاه شیراز
 121. بهنام فرقانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه افق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 122. پارمیدا عطاری – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه چارچوب – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 123. پدرام محمدی – مدیرمسئول نشریه نسل نو – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 124. پدرام معتمدی – مدیرمسئول نشریه آوا – دانشگاه علم و صنعت
 125. پردیس فتحى – عضو هیئت تحریریه نشریه اختر – دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران
 126. پرستو رضایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سور اسرافیل – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 127. پرستو محمد قلی ها – عضو هیئت‌تحریریه نشریه تلنگر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 128. پرنیان رحیمی – مدیرمسئول نشریه جوانه – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 129. پرهام حقیقی – مدیرمسئول نشریه بامداد – دانشگاه علم و صنعت
 130. پریا پارسا – عضو هیئت‌تحریریه نشریه اتوبوس – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 131. پریا خانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ارغنون – دانشگاه علم و صنعت
 132. پریسا پارت – سردبیر نشریه رخداد – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 133. پریسا محمودی – عضو هیئت‌تحریریه صلا – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 134. پریسا نصیرپور – مدیرمسئول نشریه نبض زمین – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 135. پریسا همتی نیا – مدیرمسئول نشریه ایراندخت – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 136. پریناز رضایی تبار – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صوتی پژواک – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 137. پریناز زرین نعل – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 138. پژمان حسن پور – مدیرمسئول نشریه دانشجوی امروز – دانشگاه صنعتی ارومیه
 139. پگاه سامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریات دریچه، رخداد و بوطیقا – دانشگاه کاشان
 140. پگاه منصوری – مدیرمسئول و سردبیر نشریه طنز سه کاری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 141. پوریا خواجوی – مدیرمسئول نشریه تقاطع – دانشگاه صنعتی شیراز
 142. پوریا لاری – سردبیر نشریه نبض اندیشه – دانشگاه دامغان
 143. پویا اربابی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه چوب خط (توقیف‌شده) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 144. پویا جانی‌پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 145. پویا فیاض – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
 146. پیام افشار دوست – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 147. پیمان تقوی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ایستگاه – دانشگاه صنعتی شیراز
 148. پیمان خادم القرآنی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رویش – دانشگاه یزد
 149. پیمان یاورزاده – عضو هیئت تحریریه نشریه امروز – دانشگاه بوعلی سینا همدان
 150. تهمورث امیران – مدیرمسئول نشریه صبح فردا – دانشگاه علم و صنعت
 151. تینا شادبخت – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 152. تینا عرفانیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 153. ثمین چراغی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سیاه مشق – دانشگاه علامه طباطبائی
 154. جابر تاج الدینی – مدیرمسئول نشریه امید – دانشگاه شیراز
 155. جاسم غفاری – مدیرمسئول و سردبیر نشریه واژه – دانشگاه شیراز
 156. جواد زارعی – مدیر مسئول و سردبیر نشریه پونز – دانشگاه صنعتی اصفهان
 157. جواد شرافت‌پور – مدیرمسئول نشریه نسیم صبح – دانشگاه علم و صنعت
 158. حامد ابراهیم – دبیر بخش گزارش ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 159. حامد اکبری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 160. حامد چراغعلی – سردبیر نشریه بی‌نام – دانشگاه علوم پزشکی تهران
 161. حامد درخشانی – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه آبگون – دانشکده بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبائی
 162. حامد روحی فرد – مدیرمسئول و سردبیر نشریه درد مشترک – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 163. حامد طالبی – مدیرمسئول نشریه جامعه پویا (توقیف شده) و عضو هیئت‌تحریریه نشریه خرداد – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
 164. حامد فرج زاده – صاحب‌امتیاز نشریه سیاه‌مشق – دانشگاه سراسری زنجان
 165. حامد مردانی – مدیرمسئول نشریه نیشگون – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 166. حامد نظری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات نو – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 167. حانیه رضوی – سردبیر نشریه نبض اندیشه – دانشگاه دامغان
 168. حانیه عبدالحسینی – سردبیر نشریه فکر آزاد – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 169. حانیه محب زادگان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 170. حبیب دانشمند – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
 171. حبیب متوسل آرانی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه آبان – دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تهران
 172. حجت صداقت فرد – عضو هیئت‌تحریریه گاهنامه سایه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 173. حسام بیات – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صراط – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 174. حسام سلامت – مدیرمسئول نشریه سره – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 175. حسام عبیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 176. حسام یوسفیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ریتالین – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 177. حسن بنام – مدیرمسئول و سردبیر نشریه بامداد ارم – دانشگاه شیراز
 178. حسن صادقی – مدیرمسئول خبرنامه فرهنگ و سیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 179. حسن صادقی‌زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قلم – دانشگاه رازی کرمانشاه
 180. حسن صیدی – مدیرمسئول نشریه صدای امید – دانشگاه شهید چمران اهواز
 181. حسین الهامی نژاد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سیاه مشق – دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
 182. حسین امینی – سردبیر نشریه سپیده – دانشگاه صنعتی اصفهان
 183. حسین آرامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 184. حسین باجیوی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 185. حسین باقرزاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریات دریچه، رخداد و بوطیقا – دانشگاه کاشان
 186. حسین جوان – سردبیر نشریه قلم – دانشگاه هنر اصفهان
 187. حسین رفیعی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات نو – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 188. حسین زنگنه – مدیرمسئول و سردبیر سابق نشریه سروش اندیشه – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
 189. حسین صادقی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 190. حسین صداقت –سردبیر نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
 191. حسین فرمانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه طنز سه کاری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 192. حسین فرهادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
 193. حسین مظاهری – سردبیر نشریه دیاپازون – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 194. حسین نصر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 195. حمید دوازده امامی – مدیرمسئول نشریه فریاد – دانشگاه شیراز
 196. حمیدرضا کامیاب فر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 197. حنانه تاج احمدی – سردبیر نشریه سوراسرافیل – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 198. حورا سپهر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 199. خشایار پورطاهری – مدیرمسئول نشریه خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه صنعتی شریف
 200. خشایار داوودی – مدیرمسئول نشریه چکاوک – دانشگاه شهید چمران اهواز
 201. خشایار نکویی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ارغنون – دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
 202. دانیال تیمورپور – مدیرمسئول نشریه صراط – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 203. دانیال کیقبادی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه جهش – دانشگاه صنعتی شاهرود
 204. دانیال موسوی – مدیرمسئول نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 205. داود جهانسوز – سردبیر نشریه تماشاچی – دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 206. داود خاضعی نسب – مدیر مسئول نشریه پرتو و عضو شورای نویسندگان نشریه اندیشه نو – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 207. داوود کریمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه آوای ماهور – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 208. دنیا مطلوبی – دبیر بخش ترجمه ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 209. راستین عظیمی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه قلم – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 210. راضیه زراعت پیشه – مدیرمسئول و سردبیر نشریه رخداد – دانشگاه کاشان
 211. راضیه همتی – مدیر مسوول و صاحب امتیاز نشریه در حاشیه – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
 212. رامتین سعادت – عضو هیئت تحریریه نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
 213. رامین حسین پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
 214. رامین عضدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صلا – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 215. رامین قدیمی – عضو هیئت تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 216. رامین کاظم پور – عضو هیئت تحریریه نشریه داد – دانشگاه تهران
 217. رامین نوجوان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پویش – دانشگاه صنعتی ارومیه
 218. رسول غزنوی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
 219. رضا اسلامی فر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 220. رضا امیرزاده – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه‌ سیمیا – دانشگاه فردوسی مشهد
 221. رضا پناهی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره كاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 222. رضا خدارحمی – مدیرمسئول نشریه پیام سرخ – دانشگاه علم و صنعت
 223. رضا خسروی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه اینجا دانشگاه است – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 224. رضا رئیسی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه فیدوس – دانشگاه شیراز
 225. رضا سهرابی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 226. رضا شیخ سامانی – طراح و گرافیست نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 227. رضا غلامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه فکر آزاد – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 228. رضا فتحی – سردبیر نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 229. رضا کرمی – مدیرمسئول نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 230. رضا لک – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نیم نگاه – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
 231. رضا محمدی – صاحب‌امتیاز نشریه پزشک سبز – دانشگاه شهید چمران اهواز
 232. رضا نوروزی مقدم – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نازلی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 233. رعنا دوستی – مدیر اجرایی نشریه سیاسی کاوش – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 234. رکسانا اردهه – عضو هئیت تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 235. روح الله نوآبادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه زمزمه – دانشگاه فردوسی مشهد
 236. روزبه غضنفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 237. روزبه ناعمه – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 238. رومینا ربیعی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 239. ریحانه ابوطالبی – عضو هئیت تحریریه نشریه خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه صنعتی شریف
 240. ریحانه رهبری – مدیرمسئول نشریه چکاوک – دانشگاه شهید چمران اهواز
 241. ریحانه فرزانه – مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه ایرانیان – دانشکده صنایع دانشگاه تفرش
 242. زهرا بزرافکن – مدیرمسئول نشریه تنفس صبح – دانشگاه شهید چمران اهواز
 243. زهرا پریسای – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 244. زهرا خانعلی زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 245. زهرا رحیمی – سردبیر نشریه بینش – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 246. زهرا ریسی – سردبیر نشریه پژواک – دانشگاه هرمزگان
 247. زهرا شفیعی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 248. زهرا شهابی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه کاما – دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 249. زهرا عالی پور – مدیرمسئول نشریه کهن بوم – دانشگاه شهید چمران اهواز
 250. زهرا فرشچیان – عضو تیم سیاست داخلی و خارجی ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 251. زهرا لشگری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه روز نو – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 252. زهرا محمدی – دبیر سرویس زنان نشریه باران – دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 253. زهرا مطهری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 254. زهرا نعمتی – مدیرمسئول نشریه تلنگر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 255. زهرا وفاپور – صاحب‌امتیاز نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
 256. زهره پدرام نیا – مدیرمسئول نشریه کاما – دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 257. زهره صادقی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره كاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 258. زهره مرادزاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 259. زهره نجفی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 260. زینب احمدی – سردبیر نشریه ارغوان – دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 261. زینب دلام – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 262. زینب شعبانی – سردبیر نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 263. زیور امیدی – عضو هیئت تحریه نشریه کهن بوم – دانشگاه شهید چمران اهواز
 264. سارا دوستی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سیاسی کاوش – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 265. سارا شکیبی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه جوانه – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 266. سارا قزوینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 267. ساسان رادفر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بیستون(توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
 268. ساسان فتاحی – سردبیر نشریه پاگو – دانشگاه شهید رجایی
 269. سالار آذین – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قلم – دانشگاه رازی کرمانشاه
 270. سالار صالحی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نیم نگاه – دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش
 271. سالار نصیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
 272. سبحان حقانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره كاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 273. سپیده اسدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رویش – دانشگاه یزد
 274. سپیده صادقی – مدیرمسئول نشریه روزنه – دانشگاه علم و صنعت
 275. سجاد بیدهندی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رخداد – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 276. سجاد حکمت – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 277. سجاد دهقان – مدیرمسئول و سردبیر نشریه افق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 278. سجاد سیاهی – عضو شورای سردبیری نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
 279. سجاد میری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گس – دانشگاه سراسری زنجان
 280. سجاد نصیری – مدیرمسئول نشریه خط طلایی – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 281. سجاد نصیری بروجنی – مدیرمسئول نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
 282. سحر آزاد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سطر های روشن – دانشگاه شهید رجایی
 283. سحر باقری – مدیرمسئول نشریه آدینه – دانشگاه شیراز
 284. سحر علم الهدی – دبیر بخش جامعه ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 285. سحر مهرابی – سردبیر نشریه سرو – دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 286. سروش افخمی – صاحب‌امتیاز نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 287. سروش افخمی – سردبیر نشریه اندیشه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 288. سروش ثنایی فرد – مدیرمسئول نشریه سروش – دانشگاه صنعتی ارومیه
 289. سروش جعفری – مدیرمسئول نشریه الغیاث – دانشگاه علم و صنعت
 290. سروش رادمنش – مدیرمسئول نشریه ایستگاه – دانشگاه صنعتی شیراز
 291. سروش شیخ گرگر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علم و صنعت
 292. سروش فرشچین – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بازتاب – دانشگاه فردوسی مشهد
 293. سروش موسی‌پور – مدیرمسئول نشریه پژوهش – دانشگاه علم و صنعت
 294. سعید اسکندر پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
 295. سعید اسماعیل پور – سردبیر نشریه خبرنامه شفق – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 296. سعید اسماعیل پور – سردبیر نشریه گاهنامه سایه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 297. سعید افضلی نیا – مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه سحر – دانشگاه شهید چمران اهواز
 298. سعید جعفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه آوای ماهور – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 299. سعید خدری – عضو هیئت تحریریه نشریه کهن بوم – دانشگاه شهید چمران اهواز
 300. سعید رفیعیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نیم نگاه – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تفرش
 301. سعید روستایی – سردبیر نشریه ایران روی خط – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 302. سعید سلیمانی – مدیرمسئول نشریه آسمان – دانشگاه علم و صنعت
 303. سعید سودی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 304. سعید شیخ چلندری – دبیر سیاسی نشریه اندیشه نو – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 305. سعید صبوری دبیر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه طلوع – دانشگاه صنعتی بیرجند
 306. سعید عبدی – مدیرمسئول نشریه خرداد – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
 307. سعید عزیزی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه کورسو – دانشگاه تهران
 308. سعید محمدی – سردبیر نشریه سیاه سفید – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 309. سعید محمودی – مدیرمسئول نشریه پاگو – دانشگاه شهید رجایی
 310. سعید مفتاحی – عضو شورای سردبیری نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
 311. سعید ملکی نیا – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
 312. سعید ولایتی فر – سردبیر نشریه رها – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 313. سعید هوشنگ – صاحب‌امتیاز نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
 314. سعیدافخمی – سردبیر و صاحب‌امتیاز نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 315. سعیده تاج پور – مدیرمسئول و سردبیر نشریه صدای باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 316. سعیده حسنی – مدیرمسئول نشریه زنبق – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 317. سعیده خاشی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 318. سلمان دست افشان – مدیرمسئول نشریه صفیر سیاست – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 319. سلیمان بهره مند – سردبیر نشریه جوانه – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 320. سمانه رحیمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 321. سمانه غفاری – مدیر اجرایی نشریه در حاشیه – دانشگاه علوم پزشکی قم
 322. سمانه فضلی – سردبیر نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 323. سمانه مالمیر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ارغنون – دانشگاه علم و صنعت
 324. سمیرا میرزایی – مدیرمسئول نشریه مهباب – دانشگاه هنر اصفهان
 325. سوده اکبری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه علمی ریتالین – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 326. سوگند رحیمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رویش – دانشگاه یزد
 327. سهیل پازکی – مدیرمسئول نشریه سپیده دم – دانشگاه شهید بهشتی
 328. سیّد افشین سیّدنژاد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه‌ اختر – دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 329. سیامک شیرخانلو – عضو هیئت‌تحریریه روز نو و سردبیر نشریه صوتی پژواک – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 330. سیاوش غلامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه تقاطع – دانشگاه صنعتی شیراز
 331. سید احسان عقلمند – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
 332. سید امیررضا جلالی – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر دوهفته نامه باران – دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 333. سید امین هندی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 334. سید حسین مرعشى – صاحب امتیاز نشریه اعتدال – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 335. سید حمیدرضا حسینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گس – دانشگاه سراسری زنجان
 336. سید حمیدرضا صدر دشتکی – صاحب‌امتیاز نشریه گویش – دانشگاه هرمزگان
 337. سید عباس احمدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 338. سید فرید رضوی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره امید – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 339. سید مجتبی معزی – عضو هیئت تحریریه نشریه نیم نگاه – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تفرش
 340. سید محسن حاجی سید تقیا – مدیرمسئول نشریه روز نو – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 341. سید محمد حسین عربی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بیستون (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
 342. سید محمد رضا حسینی رامشه – مدیرمسئول نشریه رها – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 343. سید محمد رضا مهدویان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 344. سید محمد شریعتی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پندار – دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش
 345. سید محمد موسوی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه دانشجو – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 346. سید محمد نوید خدامی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 347. سید محمدرضا شفیعی – مدیرمسئول نشریه کهربا – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 348. سید مرتضی آقاجانزاده امیرکلایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 349. سید میثم علوی – مدیرمسئول نشریه بازتاب – دانشگاه علم و صنعت
 350. سید نوید کلهرودی – سردبیر و مدیرمسئول ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 351. سیدعلی حسینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه فریاد – دانشگاه شیراز
 352. سیدکسری طباطبائی – سردبیر نشریه جاده – پردیس علوم دانشگاه تهران
 353. سیده راضیه حیدری – مدیرمسئول نشریه تشخیص نوین – دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 354. سیده منصوره معین الدینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 355. نسیم بت شکنان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
 356. سینا صیامی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه نیمکت – دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش
 357. سینا قلیچ – عضو هیئت‌تحریریه نشریه فکر آزاد – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 358. سینا ملک – مدیرمسئول گاهنامه سایه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 359. سیناتوكلی – مدیر مسئول و سردبیر نشریه پنجره كاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 360. شاهین صمدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سیاه‌مشق – دانشگاه سراسری زنجان
 361. شاهین عربی – مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه سپیدار (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
 362. شاهین قاسمی پور – صاحب‌امتیاز نشریه نازلی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 363. شاهین کارخانه – مدیرمسئول نشریه عصرفرزانگان – دانشگاه تهران
 364. شایان زندی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسل نو – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 365. شبنم محرابی – سردبیر نشریه ارغنون – دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
 366. شقایق ایزدی – سردبیر نشریه پنجره – دانشگاه تهران
 367. شقایق زارعی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه چشم انداز – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 368. شکراله دودانگه – مدیرمسئول نشریه علالا – دانشگاه شهید چمران اهواز
 369. شکور آقایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 370. شهاب ذاکری – عضو هیئت‌تحریریه گاهنامه سایه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 371. شهاب مهدیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ارغنون – دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
 372. شهاب وصالی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صلا – دانشگاه تهران
 373. شهرزاد میردامادی – سردبیر نشریه سرو امید – دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان )
 374. شیرین علیزاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
 375. شیما کاشی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سره – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 376. شیوا امیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
 377. شیوا حسینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ریتالین – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 378. شیوا فراشی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
 379. شیوا مهاجرانی – سردبیر نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
 380. صادق آرامش – مدیرمسئول نشریه امید نامه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 381. صادق صحنی – سردبیر نشریه سحر – دانشگاه شهید چمران اهواز
 382. صادق صدری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امیدنامه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 383. صالح عزیزی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 384. صالح فرهادی – مدیرمسئول نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 385. صبا قدیمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بینش – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 386. صدیقه عظیمی – مدیرمسئول نشریه مسیر سبز – دانشگاه شهید چمران اهواز
 387. صدیقه واضحی – مدیرمسئول نشریه بارقه – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 388. ضیاء الدین حرمت – مدیرمسئول نشریه صدا تا صدا – دانشگاه شیراز
 389. طوبی بوترابی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه کیان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 390. طیبه خسروی علیا – سردبیر نشریه گویش – دانشگاه هرمزگان
 391. عاتکه ابراهیمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بازتاب – دانشگاه فردوسی مشهد
 392. عادله رئیسی – سردبیر نشریه جم – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 393. عارف پیربیگی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 394. عارف عباس نژاد – مدیرمسئول نشریه اغما – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 395. عارف فاطمی – مدیر مسئول نشریه آفتاب امید – دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 396. عارف قریشی – عضو هیئت تحریریه نشریه سپیده – دانشگاه صنعتی اصفهان
 397. عارف کاظمی – دبیر بخش ترجمه ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 398. عارف کرامتی نژاد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نازلی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 399. عارف یزدانی – مدیرمسئول نشریه همدلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 400. عارفه عطامنش – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 401. عاطفه اسماعیلی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه آگاه – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 402. عاطفه داوودی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پندار – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 403. عاطفه قائدامینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
 404. عباس بیات – مدیرمسئول نشریه گفت‌وگو – دانشگاه علم و صنعت
 405. عباس پرستاری – سردبیر نشریه پژواک اندیشه ها – دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 406. عباس سپیددم – مدیرمسئول نشریه قلم – دانشگاه رازی کرمانشاه
 407. عباس شهرابی فراهانی – عضو هیئت‌تحریریه بینش – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 408. عباس صفایی مهر – صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه نوشدارو – دانشگاه تهران
 409. عباس کلانتری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 410. عبدالعزیز حسینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صدای باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 411. عبدالله امیرآلی – مدیرمسئول نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
 412. عبدالله برگ ریزان – مدیرمسئول نشریه اندیشه نو – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 413. عرفان بلاغی – مدیرمسئول نشریه اوج – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 414. عرفان حسینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رهیافت – دانشگاه شیراز
 415. عطیه حمیدی زاده – مدیرمسئول نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 416. عطیه شیخ زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه کاما – دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 417. عطیه ملک زاهدی – سردبیر نشریه صفیر – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 418. عطیه وفایی – مدیرمسئول نشریه سلام دانشجو – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 419. علی اکبر بابایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه کاما – دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 420. علی اکبر حسینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه اندیشه آزاد – دانشگاه شیراز
 421. علی اکبر معینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
 422. علی آقاسی – مدیرمسئول نشریه صدای دانشجو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 423. علی بهروزه – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 424. علی توکلی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 425. علی جعفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مهندس باش – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 426. علی جهاندیده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 427. علی چترائی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه بهمن – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 428. علی چگینی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 429. علی خزاعی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه اندیشه آزاد – دانشگاه شیراز
 430. علی خواجوئی – سردبیر نشریه تیارت – دانشگاه شیراز
 431. علی دلاور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره امید – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 432. علیرضا جاپلقی – مدیرمسئول نشریه منتقد – دانشکده الهیات دانشگاه تهران
 433. علی رضائی زرگری – مدیرمسئول نشریه سیاه‌مشق – دانشگاه سراسری زنجان
 434. علی رفعتی – مدیر مسئول نشریه ایران روی خط – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 435. علی روهنده – صاحب‌امتیاز نشریه قلم – دانشگاه رازی کرمانشاه
 436. علی زنگنه – مدیرمسئول نشریه سرمایه – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 437. علی سراج – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 438. علی شیرانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره امید – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 439. علی صداقتمند – مدیرمسئول نشریه فریاد – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 440. علی صفایی – مدیرمسئول نشریه علمی ریتالین – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 441. علی صمدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 442. علی عاشوری – مدیرمسئول نشریه واژه – دانشگاه شیراز
 443. علی غلامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پویش – دانشگاه صنعتی ارومیه
 444. علی فیض – مدیرمسئول نشریه آزادراه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 445. علی قاسمی – عضو هیئت تحریریه نشریه خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه صنعتی شریف
 446. علی قاهری – سردبیر نشریه سروش حکمت – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 447. علی كبیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ایران روی خط – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 448. علی محمد ریوندی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گس – دانشگاه سراسری زنجان
 449. علی مرزدار – عضو شورای سیاستگذاری نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 450. علی ملایجردی – مدیرمسئول نشریه طنین – دانشگاه علم و صنعت
 451. علی ملكی جمشید – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره كاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 452. علی مهجوری – سردبیر نشریه سازوکار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 453. علی نیکپور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 454. علی نیکخواه – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بازتاب – دانشگاه فردوسی مشهد
 455. علی یگانه فر – مدیرمسئول نشریه ارغنون – دانشگاه علم و صنعت
 456. علی یوسفی – مدیرمسئول نشریه بهمن – دانشگاه علم و صنعت
 457. علیرضا اسماعیلی تبار – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
 458. علیرضا امین رنجبر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گس – دانشگاه سراسری زنجان
 459. علیرضا آزادی – سردبیر مجله علمی پژوهشی سما سلامت – دانشكده پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 460. علیرضا حاجی باقری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 461. علیرضا خاكسار – مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه جوانه – دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش
 462. علیرضا خسروزاده – مدیرمسئول و سردبیر نشریه‌ سیاستنامه – دانشگاه فردوسی مشهد
 463. علیرضا خسرو آبادی – سردبیر نشریه زمستان – دانشگاه سراسری زنجان
 464. علیرضا زیلوچی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه اندیشه آزاد – دانشگاه شیراز
 465. علیرضا شاهین مهر – صاحب‌امتیاز نشریه راه نو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 466. علیرضا صمدی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه زمستان – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 467. علیرضا عباسی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گویش – دانشگاه هرمزگان
 468. علیرضا عید – مدیرمسئول نشریه زیر پل – دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 469. علیرضا قربانعلی زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریات دریچه، رخداد و بوطیقا – دانشگاه کاشان
 470. علیرضا کیانی – عضو هیئت تحریریه نشریه سرو – دانشگاه شهید بهشتی
 471. علیرضا مجیدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
 472. علیرضا منصف – عضو هئیت تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 473. علیرضا میرزایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
 474. علیرضا وحدانی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 475. علیرضا هاشم نژاد – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه‌ بازتاب – دانشگاه فردوسی مشهد
 476. علیم چاری زهی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه خبر بارانی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 477. علیمحمد قزوینی – عضو هیئت تحریریه نشریه پنجره – دانشگاه تهران
 478. عماد الدین موسوی پور – سردبیر نشریه سایبان – دانشگاه شهید رجایی
 479. عماد علوی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 480. غزل فتح الله پور – مدیرمسئول نشریه صوتی پژواک – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 481. غفار بنام – مدیرمسئول نشریه وقایع اتفاقیه – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 482. فاطمه اسدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 483. فاطمه اسدی – مدیرمسئول نشریه ارغوان – دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 484. فاطمه امیرحسینی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه مهندس باش – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 485. فاطمه خوش طینت – سردبیر نشریه امید امروز – مدیر فردا – دانشگاه خلیج فارس
 486. فاطمه دادرس – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صلا – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 487. فاطمه رادمرد – عضو هیئت تحریریه نشریه در حاشیه – دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 488. فاطمه رشیدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 489. فاطمه فرشید – سردبیر نشریه مکث – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 490. فاطمه قمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 491. فاطمه قوی پیشه – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
 492. فاطمه کیانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
 493. فاطمه وحدت – مدیرمسئول نشریه سطر های روشن – دانشگاه شهید رجایی
 494. فاطمه یعقوبی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 495. فاطیما بارانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 496. فایزه اکبری – سردبیر نشریه در حاشیه – دانشگاه علوم پزشکی قم
 497. فایزه میر – عضو هیئت تحریریه نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
 498. فراز ابراهیمی – مدیرمسئول نشریه کوه – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
 499. فرخنده کارگر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه فریاد – دانشگاه شیراز
 500. فرزاد جعفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 501. فرزاد شیبانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه آوا – دانشگاه شیراز
 502. فرشاد سلطانی – مدیرمسئول نشریه فکر آزاد – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 503. فرشته جعفریان – سردبیر نشریه کوه – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
 504. فرشید زینالی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشجوی امروز – دانشگاه صنعتی ارومیه
 505. فرن علی اکبری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 506. فرناز جوکار – دبیر بخش ادبی نشریه به توان 5 – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 507. فرنام شکیبافر – سردبیر نشریه‌ زمزمه – دانشگاه فردوسی مشهد
 508. فرهاد شکوهی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 509. فرهاد موحدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نیم نگاه – دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش
 510. فریبا جلالی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه روز نو – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 511. فریبا طاطی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه نازلی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 512. فرید شاددل – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 513. کامران توانگر – عضو هیئت‌تحریریه نشریه فریاد – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 514. کامران جلیل – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 515. کامران محققی – عضو هیئت تحریریه نشریه امروز – دانشگاه بوعلی سینا همدان
 516. کامیار مولودی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه آرمان – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 517. کتایون مولوی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه آرمان – دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 518. کسری گودرزی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکامه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 519. کمال رضوی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه صبح – دانشگاه شهید بهشتی
 520. کوثر نمک شناس – سردبیر نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 521. کوروش دست پاک – مدیرمسئول و سردبیر نشریه اندیشه نو – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 522. کیمیا زرکش – مدیرمسئول نشریه صبا – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 523. کیمیا علیزاده – مدیر مسئول نشریه جاده – پردیس علوم دانشگاه تهران
 524. کیمیا کلاهدوز – مدیرمسئول نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
 525. کیوان کارچاهی – مدیرمسئول نشریه لاتیدان – دانشگاه هرمزگان
 526. کیهان زمانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
 527. مازیار ملکی – عضو هیئت تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 528. مائده مرادیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 529. متین آذر – مدیرمسئول و سردبیر نشریه خط سفید – دانشگاه علامه طباطبائی
 530. مجتبی اصغری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پژواک اندیشه ها – دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 531. مجتبی حاجی‌نژاد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 532. مجتبی دلخواه – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گس – دانشگاه سراسری زنجان
 533. مجتبی شجاعی – عضو هیئت‌تحریریه نشریات پنجره (توقیف شده) و قلم – دانشگاه رازی کرمانشاه
 534. مجتبی محمدنژاد – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه چکاو – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 535. مجتبی موحدی نیا – مدیرمسئول نشریه باران – دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 536. مجید رجبی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گس – دانشگاه سراسری زنجان
 537. مجید فرجی – سردبیر نشریه روزنو – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 538. مجید نظری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
 539. مجید هاشمی – عضو هیئت‌تحریریه افق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 540. محبوبه پورابراهیمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پژواک – دانشگاه هرمزگان
 541. محبوبه پورانصاری – مدیرمسئول نشریه همدلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 542. محدثه ساکی- عضو هئیت تحریریه نشریه بامداد – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 543. محدثه قزوینی – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه منورالفکر – دانشگاه تهران
 544. محراب آهاری – سردبیر نشریه کاما – دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 545. محسن جعفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره كاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 546. محسن قوانلو قاجار – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 547. محسن کاظمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه فکر آزاد – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 548. محسن نظیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 549. محسن نظیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 550. محسن نوری – عضو تیم سیاست داخلی ماهنامه ندای سیاست – دانشگاه خوارزمی
 551. محمد احمدی – سردبیر نشریه تلنگر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 552. محمد اسدی – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه آوای ماهور – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 553. محمد اسماعیل نیک بین – مدیرمسئول نشریه راه روشن – دانشگاه بیرجند
 554. محمد افشار – عضو هیئت تحریریه نشریه امروز – دانشگاه بوعلی سینا همدان
 555. محمد امین زندی – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه سیاه مشق – دانشکده علوم سیاسی و حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
 556. محمد امین کاظمی – سردبیر نشریه کهربا – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 557. محمد امین مهدی خانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 558. محمد امین نوری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 559. محمد ایمانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سپیده دم – دانشگاه شهید بهشتی
 560. محمد باباخانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 561. محمد برومند – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
 562. محمد پورفولادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قلم – دانشگاه هنر اصفهان
 563. محمد جواد ادیبی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشجوی امروز – دانشگاه صنعتی ارومیه
 564. محمد جواد تقیلو – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سیاه‌مشق – دانشگاه سراسری زنجان
 565. محمد جواد وحدانی – صفحه آرای نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 566. محمد حامد سلیمان زاده – مدیرمسئول و سردبیر نشریه اختر – دانشگاه شیراز
 567. محمد حسن گلپرور طوسی – مدیرمسئول نشریه زمزمه – دانشگاه فردوسی مشهد
 568. محمد حسین صالح نیا – مدیرمسئول نشریه زمستان – دانشگاه سراسری زنجان
 569. محمد حمیدیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گویش – دانشگاه هرمزگان
 570. محمد حیدری – سردبیر نشریه خرداد – دانشگاه شهید رجایی
 571. محمد خانی – سردبیر نشریه صلا – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 572. محمد خلیلی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه عصر ترقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی‌تکنیک تهران)
 573. محمد رسول تقوی – مدیرمسئول نشریه یار دبستانی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 574. محمد رسول دریجانی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه نشاط – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 575. محمد رضا حاج سعیدی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه نجوا – دانشگاه صنعتی شاهرود
 576. محمد رضا عالی نژاد – مدیرمسئول نشریه امید امروز – مدیر فردا – دانشگاه خلیج فارس
 577. محمد رهبری – عضو هیئت تحریریه نشریه خرداد – دانشگاه تهران
 578. محمد رهنما – مدیرمسئول نشریه گویش – دانشگاه هرمزگان
 579. محمد زارع جعفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایبان – دانشگاه شهید رجایی
 580. محمد سبحان شعبانی – مدیرمسئول نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
 581. محمد سعید چیت ساز – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 582. محمد سلطانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 583. محمد صالح عباسی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بیستون (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
 584. محمد صداقتی – مدیرمسئول نشریه خط خطی – دانشگاه هرمزگان
 585. محمد صوفی نیستان – دبیر سرویس تاریخ نشریه باران – دانشگاه علامه طباطبائی
 586. محمد عادلی – سردبیر و مدیرمسئول نشریه هویت – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 587. محمد عبدالعلیان – مدیر مسئول و سردبیر نشریه پنجره امید – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 588. محمد علی احمدی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه مرغ سحر – دانشگاه صنعتی شاهرود
 589. محمد علی جباریان – مدیر روابط عمومی و امور مالی ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 590. محمد علی رئیسی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 591. محمد علی طایفی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه کورسو – دانشگاه شیراز
 592. محمد عمر سپاهیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 593. محمد غنچه سفیدی – عضو تیم سیاست داخلی و خارجی ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 594. محمد فتاحی – مدیرمسئول نشریه اینجا دانشگاه است – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 595. محمد فرهادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صراط – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 596. محمد قدس – سردبیر نشریه آینه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 597. محمد کریمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سحر – دانشگاه شیراز
 598. محمد کمری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه کورسو – دانشگاه شیراز
 599. محمد لونی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایه روشن – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
 600. محمد مهدی گل‌محمدی – عضو هیئت تحریریه نشریه امروز – دانشگاه بوعلی سینا همدان
 601. محمد مهدی محمدی – عضو هیئت تحریریه نشریه امروز – دانشگاه بوعلی سینا همدان
 602. محمد مهدی ملانوری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه علمی ریتالین – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 603. محمد نصرتی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 604. محمد نصرتی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه خبر بارانی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 605. محمد نوذری – سردبیر نشریه آفتاب امید – دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 606. محمد هادی جلیلی – مدیر مسئول نشریه رهجو – دانشكده عمران دانشگاه تبریز
 607. محمد یاسر چمنی – عضو هیئت‌تحریریه نشریات دریچه، رخداد و بوطیقا – دانشگاه کاشان
 608. محمد یگانه – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نیمکت – دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش
 609. محمدامین رحمتی – مدیرمسئول نشریه جرس – دانشگاه علم و صنعت
 610. محمدامین سلجوقی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
 611. محمدامین مبینی – سردبیر نشریه صبا – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 612. محمدامین مسعودی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 613. محمدجعفر احمدی کهنعلی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 614. محمدحسن احمدی – مدیرمسئول نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
 615. محمدحسن غلامی – سردبیر نشریه عصر ترقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 616. محمدحسین جلالی – مدیرمسئول نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 617. محمدحسین حیدری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سره – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 618. محمدحسین علیخانی – سردبیر نشریه راه نو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 619. محمدرسول کچوییان – مدیرمسئول نشریه پژواک – دانشگاه علم و صنعت
 620. محمدرضا احمدی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه بی طرف – دانشگاه یزد
 621. محمدرضا امیری – مدیرمسئول و سردبیر نشریه دریچه – دانشگاه کاشان
 622. محمدرضا آقاسی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه جوانه – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 623. محمدرضا برنجی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه تقاطع – دانشگاه صنعتی شیراز
 624. محمدرضا پورحسین شاهی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مهندس باش – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 625. محمدرضا رمضانی – سردبیر نشریه حیات – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 626. محمدرضا شفیع زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 627. محمدرضا طی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه نیم نگاه – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
 628. محمدرضا عامری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نازلی و سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 629. محمدرضا غلامشاهی – هیئت تحریریه نشریه سپیده – دانشگاه صنعتی اصفهان
 630. محمدرضا قاری – مدیرمسئول نشریه قلم – دانشگاه هنر اصفهان
 631. محمدرضا کریمی – عضو هیئت تحریریه نشریه امروز – دانشگاه بوعلی سینا همدان
 632. محمدرضاحیاتی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 633. محمدعلی کامفیروزی – صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه داد– دانشگاه تهران
 634. محمدنور محمدی نجف آبادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدرسه – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 635. محمود رئیسی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید نامه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 636. محمودحیدری – سردبیر نشریه سپنتا – دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 637. محمودرضا هاشمی – مدیرمسئول نشریه خرداد – دانشگاه علم و صنعت
 638. محیا سادات بقایی – سردبیر نشریه اندیشه – دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک
 639. مرتضی اسماعیل زاده – مدیرمسئول نشریه بامداد – دانشگاه صنعتی شیراز
 640. مرتضی آزادوار – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رستار – دانشگاه شهرکرد
 641. مرتضی بارکزهی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صدای باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 642. مرتضی رضوی – سردبیر نشریه صدای امید – دانشگاه شهید چمران اهواز
 643. مرتضی صفدری – دبیر تحریریه نشریه چراغ – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 644. مرتضی عبدی – مدیرمسئول نشریه توقیف – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 645. مرتضی عطیفه – دبیر تحریریه نشریه ایرانیان و نشریه جوانه – دانشکده صنایع دانشگاه تفرش
 646. مرتضی فیروزی – عضو هیئت‌تحریریه نشریات دریچه، رخداد و بوطیقا – دانشگاه کاشان
 647. مرتضی محمودی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 648. مرتضی ملکیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قانون – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 649. مرتضی وحیدی – سردبیر نشریه مسیر سبز – دانشگاه شهید چمران اهواز
 650. مرجان فضلی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 651. مرجان محمودآبادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 652. مرضیه خوشبین – سردبیرنشریه سلام دانشجو – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 653. مرضیه عسگری – دبیر بخش جامعه ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 654. مریم انصاری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
 655. مریم بنه یی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه فریاد – دانشگاه شیراز
 656. مریم بیات – مدیرمسئول نشریه مکث – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 657. مریم جمالی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بارقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
 658. مریم حاجیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه طنز سه کاری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 659. مریم زمانیان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سطر های روشن – دانشگاه شهید رجایی
 660. مریم مظاهری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه طنز سه کاری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 661. مژده شریعت رضوی – عضو تیم سیاست داخلی ماهنامه ندای سیاست – دانشگاه خوارزمی
 662. مژگان سلطان محمدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صدای باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 663. مژگان وحدتی – صاحب‌امتیاز نشریه صدای امید – دانشگاه شهید چمران اهواز
 664. مسعود ساعدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریات دریچه، رخداد و بوطیقا – دانشگاه کاشان
 665. مسعود سلیماتی کرانی – مدیرمسئول نشریه گس – دانشگاه سراسری زنجان
 666. مسلم قماشلویان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سره – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 667. مسیح نبی زاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 668. مصطفی ثاقب موفق – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 669. مصطفی علایی – مدیرمسئول نشریه پژواک اندیشه ها – دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 670. معصومه علمیرادی – دبیر بخش زنان ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 671. معصومه فرجیها – عضو هیئت‌تحریریه نشریه روز نو – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 672. معصومه گودرزی – خبرنگار بخش گزارش ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 673. معصومه یزدان پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 674. معظمه کلبادی – عضو تیم سیاست داخلی و خارجی ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 675. معظمه نازبند – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پژواک – دانشگاه هرمزگان
 676. معین جوادی – سردبیر نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 677. مقداد احمدی – مدیرمسئول نشریه خرداد – دانشگاه شهید رجایی
 678. ملیحه توکلی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گویش – دانشگاه هرمزگان
 679. ملیکا رضایی – عضو هیئت تحریریه نشریه چکاد – دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
 680. منصور براتی – عضو تیم سیاست داخلی و خارجی ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 681. منصور قیصریان – صاحب‌امتیاز نشریه پادسخن – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 682. منوچهر جعفری – مدیرمسئول نشریه باران – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 683. منهاج الدین صبوری – عضو هیئت تحریریه نشریه اختر – دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران
 684. منیژه دولابی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه خبر بارانی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 685. مهتاب اسلامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه جوانه – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 686. مهتاب حفیظ – مدیرمسئول نشریه دیتا – دانشگاه شیراز
 687. مهتاب نوری – مدیرمسئول نشریه آفتاب – دانشگاه علم و صنعت
 688. مهدی اسماعیلی – مدیرمسئول نشریه کاوه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 689. مهدی حکیمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
 690. مهدی خادمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه اینجا دانشگاه است – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 691. مهدی خانبابایی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه کاوش – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 692. مهدی رستمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 693. مهدی زهره وند – عضو هئیت تحریریه نشریه سروش حکمت – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 694. مهدی زینالی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 695. مهدی سبز – دبیر بخش اندیشه ماهنامه ندای سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 696. مهدی سرپرست – عضو هیئت‌تحریریه نشریه گلواژه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 697. مهدی طاهریان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بازتاب – دانشگاه فردوسی مشهد
 698. مهدی عارفان – عضو هیئت‌تحریریه نشریه بازتاب – دانشگاه فردوسی مشهد
 699. مهدی غلامی – سردبیر نشریه پگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 700. مهدی قاسمی- سردبیر نشریه خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه صنعتی شریف
 701. مهدي مختاري اصل شوطی – صفحه آرا و عضو هیئت تحريريه نشريه سرو و نشریه عصر مديريت – دانشگاه سراسری زنجان
 702. مهدی مرادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صوتی پژواک – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 703. مهدی معتمدی – مدیر مسئول و سردبیر نشریه تلاقی – دانشگاه گلستان
 704. مهدی موجی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رخداد – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 705. مهدی مهرافروز – مدیرمسئول و سردبیر نشریه سکوت – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 706. مهدیار غنیون – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سیاه‌مشق – دانشگاه سراسری زنجان
 707. مهدیه سفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 708. مهدیه معدن نژاد – عضو شورای دبیران نشریه آرمان – دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 709. مهدیه میری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صدای باران – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 710. مهراب غلامی – سردبیرنشریه سپیده دم – دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 711. مهران امیری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
 712. مهران عالی – مدیرمسئول نشریه خبرنامه شفق – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 713. مهران نجفی – سردبیر نشریه ایرانیان – دانشکده برق دانشگاه تفرش
 714. مهران هادی آبدینی – مدیرمسئول نشریه پویش – دانشگاه صنعتی ارومیه
 715. مهرداد آقایی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 716. مهرداد جنتی – سردبیر نشریه گزاره – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 717. مهرداد دیوسالار – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدرسه – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 718. مهرداد عربلو – مدیرمسئول نشریه کورسو – دانشگاه شیراز
 719. مهرداد قربانپور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 720. مهرداد نصر – دبیر تحریریه نشریه جوانه – دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 721. مهرزاد سلیمی – صاحب‌امتیاز نشریه سرو امید – دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان )
 722. مهرشاد ملکی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 723. مهرگان صادقی – سردبیر نشریه اتوبوس – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 724. مهرناز اکبرپور – عضو هیئت تحریریه نشریه تلاقی – دانشگاه گلستان
 725. مهرنوش غضنفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نشاط – دانشگاه صنعتی اصفهان
 726. مهسا امانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه صنعتی اصفهان
 727. مهسا کرناسی – مدیرمسئول نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
 728. مهسا کریمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
 729. مهشید طهماسبی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه اختر – دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران
 730. مهشید محمودی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه چکاوک – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 731. مهین اسماعیل آبادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پژواک – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 732. میترا مهدوی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 733. میثم خاشی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 734. میثم رجبی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه نسیم بیداری – دانشگاه فسا
 735. میثم فیضی چشمه کبود – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سایبان – دانشگاه شهید رجایی
 736. میلاد انصاری – سردبیر نشریه اندیشه نو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی
 737. میلاد جهانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ندای پرند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 738. میلاد خدابخشی – مدیر مسئول و صاحب‌امتیاز نشریه چکاد – دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
 739. میلاد رافت – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 740. میلاد روانبخش – سردبیر نشریه 25 – پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
 741. میلاد روزبهی – عضو هیئت‌تحریریه گاهنامه سایه – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 742. میلاد گراوند – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سپنتا – دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 743. میلاد محمدرضاخانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 744. میلاد مهدی پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه رهیافت – دانشگاه شیراز
 745. میلاد یزدان نژاد – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صلا – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 746. مینا امیری دوماری – مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه جم – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 747. نادیا رهازاده – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پژواک – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 748. نازنین ریگی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه خبر بارانی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 749. نازنین سعادت مقدم – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 750. نازنین شریعتی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
 751. ناصر ناصری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 752. ناهید نجارپور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صوتی پژواک – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 753. نجمه حسام پور – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید – دانشگاه صنعتی ارومیه
 754. ندا حسینی پناه – ویراستار نشریات ندای پرند و صفر و یک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 755. نسیم بختیاری – سردبیر نشریه سره – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 756. نسیم براتی – مدیرمسئول نشریه هنرهای تجسمی آفرینش – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 757. نسیم دری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 758. نسیم نوید مقدم – مدیرمسئول نشریه خروش (توقیف شده) – دانشگاه علم و صنعت
 759. نفیسه ریحانی – عضو هیئت‌تحریریه خبرنامه فرهنگ و سیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 760. نگار جعفری – عضو شورای سردبیری نشریه تقاطع – دانشگاه صنعتی شیراز
 761. نگار محمدی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سپنتا – دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 762. نگین فردوسی راد – سردبیر و مدیرمسئول نشریه مدرسه – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 763. نوشین میرنقیبی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه‌های روز نو و پژواک – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 764. نوید اشرفی – مدیرمسئول نشریه 25 – پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
 765. نوید افتخار – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صلا – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 766. نوید خرم خورشید – عضو هیئت‌تحریریه نشریه مدارا – دانشگاه خلیج فارس
 767. نوید یاورمنش – سردبیرنشریه منشور – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 768. نوید یموتی – عضو هیئت‌تحریریه خبرنامه فرهنگ و سیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 769. نیلوفر امام‌وردی – سردبیر نشریه پندار – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 770. نیلوفر امامی – مدیرمسئول و سردبیر نشریه سحر – دانشگاه شیراز
 771. نیلوفر جعفری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 772. نیلوفر گچیلو – سردبیر و مدیرمسئول نشریه افق – دانشگاه شهید بهشتی
 773. نیما باقری – سردبیر نشریه پزشک سبز – دانشگاه شهید چمران اهواز
 774. نیما قاسمی – مدیرمسئول نشریه حیات نو – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 775. نیما همت – عضو هیئت‌تحریریه نشریه حیات نو – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 776. وحید بصائری – مدیرمسئول نشریه شفق – دانشگاه علم و صنعت
 777. وحید خادمی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه امید نامه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 778. وحید رنجبر – مدیرمسئول نشریه پادسخن – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 779. وحید شریفی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 780. وحید فروزنده – مدیرمسئول نشریه جامعه – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 781. وحید لنجان‌زاده – مدیرمسئول نشریه بینش – دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 782. وحید مفتخری – مدیرمسئول نشریه صلا – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 783. وحید همتی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سرو – دانشگاه سراسری زنجان
 784. وحیدرضا زنده نام – سردبیر نشریه پندار و مدیرمسئول سابق نشریه دریچه – دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش
 785. هاتف هندوستانی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه قلم – دانشگاه هنر اصفهان
 786. هادی عیدی‌نژاد – سردبیر نشریه بیستون (توقیف شده) – دانشگاه رازی کرمانشاه
 787. هانیه بهرامی – عضو هیئت تحریریه نشریه بی طرف – دانشگاه یزد
 788. هدی عباسی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه دانشگاه امروز – دانشگاه علم و صنعت
 789. هدیه زاهد – مدیر مسئول نشریه اتوبوس – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 790. هژیر نوری – مدیرمسئول و سردبیر نشریه سرو – دانشگاه سیستان و بلوچستان
 791. هما خدادادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 792. همایون تاشک – عضو هیئت‌تحریریه پژواک – دانشگاه علم و صنعت
 793. همایون سلیمانی – صاحب امتیاز نشریه سپیده – دانشگاه صنعتی اصفهان
 794. هیمن عبداللهی حقی – عضو هیئت تحریریه نشریه تلاقی – دانشگاه گلستان
 795. یاسر سبزی – مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز و سردبیر نشریه نگاره – دانشگاه شهید چمران اهواز
 796. یاسر فرهادی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه ایستگاه – دانشگاه صنعتی شیراز
 797. یاسمن حسامی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه آرمان – دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 798. یاسمن سمیعی – عضو هیئت‌تحریریه خبرنامه فرهنگ و سیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
 799. یاسین نوری – عضو هیئت‌تحریریه نشریه پنجره كاغذی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 800. یاشار تاج محمدی – صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه نشاط – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 801. یزدان عین القضاه – عضو هیئت‌تحریریه نشریه سلام – دانشگاه فردوسی مشهد
 802. یوسف غیاثی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه باران – دانشگاه اصفهان
 803. یونس ملکی – عضو هیئت‌تحریریه نشریه صبح فردا – دانشگاه علم و صنعت
 804. یونس واثق – سردبیر نشریه اعتدال – دانشگاه شهید باهنر کرمان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media