Article

ILOسندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش در نامه ای به رییس سازمان بین المللی کار، از موارد نقض اصول و حقوق بنیادین کار در ایران خبر دادند.
یکصدو دومین اجلاس سازمان بین المللی کار در شهر ژنو سوئیس برگزار شده است و از ایران تنها افرادی از تشکل های کارگری رسمی به عنوان نمایندگان جامعه کارگری حضور دارند.
سندیکاهای نام برده شده در نامه شان ضمن اشاره به اینکه اساس نامه سه تشکل رسمی کارگری در کشور با مداخله دولت و وزارت کار نوشته شده و دولت بر روند انتخابات این سه تشکل نظارت استصوابی دارد، این سه تشکل را فاقد وجاهت قانونی برای نمایندگی کارگران ایران قلمداد کرده اند.
در این نامه آمده است: «با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی که گریبانگیر کشورمان گشته است،کارگران ایرانی درشرایط مطلوبی کار وزندگی نمی کنند. متاسفانه با نقض قوانین داخلی کشورمان،مقاوله نامه های بنیادین آن سازمان محترم هم زیرپاگذاشته شده است.»
در ادامه این نامه مشترک می خوانیم: « به عنوان نمونه دستمزدها درسال جاری مطابق با تورم ٣۵ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران هم مطابقت نداشته و۱۰ درصدکمتر یعنی ۲۵درصد افزایش یافته است. »
در این نامه آمده است: «تبعیض جنسی ،مذهبی،محیط کار را می توان درتمام کارخانه های موادغذایی وپروتینی مشاهده کرد که ازاستخدام اقلیت های دینی خودداری کرده و این افراد هیچگاه در خط تولید قرار نمی گیرند. همچنین در بسیاری از رشته های تحصیلی و شغلی زنان با دستورهای پیاپی از امکان راهیابی به شغل مورد علاقه خود منع می شوند از جمله مهندسی معدن.»
این نامه می افزاید: «فزایش حوادث شغلی یکی دیگر از مواردی است که زندگی وجان کارگران ایرانی را به مخاطره انداخته است.به گزارش اداره کل روایط عمومی واموربین الملل سازمان پزشکی قانونی ایران آمارتلفات حوادث ناشی ازکار در سال ۱٣۹۱ ۱۷۹۵ تن بوده که از این تعداد۲۵ نفر زنان را شامل می شده است و نسبت به سال۱٣۹۰، ۱۹درصدافزایش داشته است.»
در بخش دیگر این نامه مشترک به رییس سازمان بین المللی کار، آمده است: «درحال حاضر فعالان سندیکایی برای فعالیت های صنفی خود در زندان بسرمی برند. آقایان رضا شهابی مسوول مالی سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران، محمدجراحی وشاهرخ زمانی ازهیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزئینات تهران، پدرام نصرالهی، خالدحسینی، غالب حسینی، بهزادفرج الهی، رضاقادری، علی آزادی، حامد محمودنژاد، رسول بداغی، عبدالرضاقنبری هم اکنون در زندان هسند.این در حالیست که ناصرمحرم زاده با ۱۴سال سابقه کار ،حسن سعیدی با ۱٣سال سابقه کار، وحید فریدونی با ۹سال سابقه کارازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران درسال گذشته وبهنام خدادادی ونجیم مجیدزاده از انجمن کارگری برق وساختمان اصفهان شاغل درپارس جنوبی درفروردین امسال به دلیل فعالیت های صنفی ازکاراخراج شده اند. که این نقض مقاوله نامه های ٨۷و۹٨ آن سازمان محترم است.»
در پایان این نامه نیز آمده است: درحال حاضر جمعی به نمایندگی ازکارگران ایرانی در هیات اعزامی به آن نهاد محترم قرار دارند که به هیچ وجه مورد تایید سندیکاهای کارگری ایران نیستند. نهادهایی که این افراد را به عنوان نمایندگان خود به آن اجلاس فرستاده اند نهادهایی هستند که اساسنامه و برنامه اشان از سوی وزارت کار ایران برایشان نوشته شده و حتا نمایندگان به اصطلاح کارگری می باید از فیلتر وزارت کار بگذرند تا سمت نمایندگی را کسب کنند! افرادی که در شورای عالی کار برخلاف نظر ٣۰میلیون کارگر ایرانی با تصویب حداقل حقوقی ۴برابر زیر خط فقر، سند مرگ خانواده های کارگری را امضا می کنند و نهاد های اعزامی آنان حکم اخراج برادران کارگر خود را تایید می کنند، هیچگاه تعلقی به زحمتکشان ایران ندارند. ما ازشما مصرانه می خواهیم که موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی را پیگیری کنید.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media