Article

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایرانکنشگران داوطلب
۱۴ اسفند ۱۳۹۰
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای ضمن استقبال از گزارش جامع احمدشهید گزارشگرویژه سازمان ملل درزمینه حقوق بشر ایران که سند مهمی در رساندن صدای قربانیان نقض مستمر و لجوجانه حقوق بشر در کشور است، از حکومت ایران خواست که به نادیده گرفتن قوانین بین المللی و تعهدات خود و پنهان کردن سیستماتیک حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر پایان دهد و با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل برای بهبود وضعیت وخیم موجود همکاری کند.
در این گزارش که امروز در ژنو منتشر شد، برخلاف گزارش ماه اکتبر احمد شهید که در مجمع عمومی ارائه شد توصیه هاو پیشنهاداتی به حکومت ایران ارائه شده است او از حکومت ایران خواست که «هر چه سریعتر زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی» را آزاد کند و از «فضای نقدعمومی» حفاظت کند.  گزارشگر ویژه گفته است که اظهاراتی را جمع آوری کرده است که «الگوی خیره کننده ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین المللی» ارائه می کند.

‎آقای شهید همچنین در این گزارش از حکومت ایران خواسته است که تحقیقات جامع و بی طرفانه ایی را درخصوص خشونت های اعمال شده در هفته ها و ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عمل آورد. او همچنین خواستار تحقیقات در خصوص اظهارات بسیاری که در خصوص نقض حقوق قضایی و همچنین مرگ هایی که دربازداشتگاه کهریزک  و دیگر مکان هارخ داده است و  تعقیب قضایی و محاکمه افرادی که هنوز مورد بازخواست قانونی قرار نگرفته اند شد. برخی از شاهدان که با گزارشگر صحبت کرده اند از« استفاده بیش از حد ازبازداشت طولانی در سلول انفرادی ، شوک برقی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز و تهدید به بازداشت یا صدمه به خانواده، دوستان و نزدیکانشان» سخن گفته اند. برخی از آنها  همچنین اظهار کردند که «وادار به اعترافات اجباری ویدئویی شده اند.»
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشردر این زمینه گفت: «آقای شهید نه تنها از ماه سپتامبر گذشته از ورود به ایران منع شده بود بلکه مقامات قوه قضاییه به صورت مستقیم به او توهین کرده و او را دروغگو خطاب کردند. با این وجود پافشاری او در پیگیری مستقل موارد نقض حقوق بشر گزارشی را فراهم آورده که پایه ای را برای پیگیری های همه جانبه فراهم می کند. این پایان کار نیست بلکه آغاز کاری گسترده برای نورانداختن به تمام زوایای نقض حقوق بشر در ایران به شمار می رود.»
هادی قائمی گفت: « اینکه گزارشگر ویژه در طی شش ماهه گذشته تسلیم فشارهای مداوم تخریب حکومت ایران نشد و همچنان با جدیت به پیگیری دستور خود پرداخت برای قربانیان نقض حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر روزنه امیدی ایجاد کرده است. آنها امیدوارند تا با استمرار این نورافشانی زمینه برای تغییر وضعیت بحرانی کنونی ایجاد شود.»
طی شش ماه گذشته مقامات ایرانی از پاسخگویی به هر گونه سوال گزارشگر ویژه خودداری کرده اند و به جای آن تلاش زیادی برای توقف کار او انجام دادند. تنها چند روز پیش از انتشار گزارشگر ویژه، قوه قضاییه ایران به وکیل برجسته حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی حکم ۱۸ سال زندان و به نرگس محمدی از مدافعان شناخته شدن حقوق بشر کشور حکم شش سال زندان داد.
‎کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مطلع شده است که گزارش یاد شده در ماه ژانویه براساس ضوابط سازمان ملل برای مقامات ایرانی ارسال شده است تا نقطه نظرات خود را در مورد آن بیان کنند. با این وجود در پاسخ، مقامات ایرانی به جای جواب دادن به ادعاهای مطرح شده و اظهارات مطرح شده مبنی بر نقض حقوق اولیه انسانی افراد و همچنین نقض قوانین، روند گزارش را مورد سوال قرار داده و گزارشگر ویژه را متهم به اقدامات تبلیغاتی «ازطریق شرکت در اجتماعاتی که الوده به حضور آژانس های جاسوسی، عناصرصهیونیستی و گروه های تروریستی» کرده است.
مقامات ایرانی چنانکه در گزارش آمده گفته اند که «منابع اطلاعاتی در مورد گزارشها وشکایت ها، فاقد اعتبار» است. در پاسخ احمد شهید نوشته که در گزارش های دبیرکل و گزارش مجمع عمومی و قطعنامه های شورای حقوق بشر موضوع همکاری جمهوری اسلامی با مکانیسم های حقوق بشر مطرح شده است. او از اینکه در هیچ تجمعی شرکت کرده باشد سخن گفته و اینکه غیر از کنفرانس های خبری مرتبط با سازمان ملل و مصاحبه با رسانه ها به دنبال انتشار گزارش اولش در ماه اکتبر ۲۰۱۱ حضوری نداشته است. او همچنین گفته است که منابعی که برای گزارش خود استفاده کرده است «معتبر» وتایید شده توسط منابع مستقل بوده است.
هادی قائمی گفت:‌« صدور احکام طویل المدت برای مدافعان حقوق بشر ایران درست پیش از انتشار گزارش و اصرار بر همکاری نکردن با مکانیسم های سازمان ملل و تلاش برای بی اعتبار کردن شخص گزارشگر، بهترین گواه براین است که سیستم قضایی ایران یک سیستم ضد شفافیت و ضد پاسخگویی است که به صورت مداوم و لجوجانه تعهدات بین المللی خود را نیز نادیده می گیرد.»
‎گزارشگر ویژه نوشته است که از ۳ تا ۷ اکتبر ۲۰۱۱ او برای ملاقات با چندین سازمان غیردولتی به ژنو  سفر کرده است. او همچنین در این سفر ۱۹ مصاحبه با افرادی  که اظهارات خود را در خصوص نقض حقوق ارائه دادند انجام داده است. از ۳۰ نوامبر تا ۸ دسامبر ۲۰۱۱ او به فرا
نسه، آلمان و بلژیک سفر کرده است تا با سازمان های غیردولتی، برخی از ایرانیان خارج از کشور، دیپلمات ها و سازمان های بین دولتی ملاقات کند. آقای شهید همچنین در این سفر، با ۸۰ نفر از جمله شاهدان و قربانیان حقوق بشر مصاحبه کرده است. وی همچنین دهها گزارش در خصوص نقض حقوق بشر که توسط سازمان های غیردولتی مطرح شده و نیز اسناد و مدارک به دست آمده در جریان ماموریت خود برای گزارش خود استفاده کرده است. برخی از افراد با ضبط صدای خود و یا ارسال ویدیو اظهارات خود را به گوش گزارشگر ویژه رسانده اند. به علاوه ۴۲ نفر از شهروندان توسط تیم وی از تاریخ ۱۹ اکتبر تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ مصاحبه شده اند. براساس گزارش آقای شهید، بیشتر این موارد به نقض حقوق بشر در بعد از انتخابات می پردازد.
‎درخلاصه این گزارش آمده است که اگر چه برخی موارد نقض حقوق بشر در این گزارش شده است اما گزارش روی مواردی که بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ رخ داده است تمرکز دارد. گزارش تصریح دارد که همه موارد نقض حقوق بشر را پوشش نمی دهد اما تصویر وضعیت حاکم را در این زمینه نشان می دهد. گزارش تصریح می کند که برخی از موارد مهم نقض حقوق بشر که در این گزارش نیامده است در گزارش آینده گزارشگر ویژه که به مجمع عمومی ارائه خواهد شد، مورد نظر قرار می گیرد.
‎درگزارش آمده است که «مادران پارک لاله» با ارسال نامه ای به گزارشگر ویژه خواسته اند که او تحقیقاتی را در زمینه مرگ فرزندانشان نداآقاسلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسهودهاشم زاده، مصطفی کریم بیگی، کیانوش آسا و علی حسن پور شده اند که در اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ جان خود را از دست دادند.
‎گزارش احمد شهید همچنین قوانین ایران را نیز مدنظر قرار داده و از حکومت ایران خواسته است که قانون «احزاب» و قانون سازمان های غیردولتی و قانون خانواده و همچنین قوانین امنیتی را مورد بازبینی قرار دهد و مطمین شود که این قوانین استانداردهای بین المللی را نقض نمی کنند.
‎دربخش توصیه های این گزارش همچنین از حکومت ایران خواسته شده است که مجازات مرگ را در مواردی که شامل «جرائم جدی» که در قوانین بین المللی تعریف شده نیست، ممنوع کند. او همچنین از حکومت ایران خواسته است که مجازات مرگ را برای همه جرائم تا زمانی که امکان موثر دادرسی عادلانه به صورت معنی داری فراهم آید را فورا متوقف کند. او از حکومت ایران خواسته است که افراد متهم بتوانند در همه مراحل تحقیقات به وکیل دسترسی داشته باشند.
‎آقای شهید خواستار «شفافیت و همکاری بیشتر» حکومت ایران با شورای حقوق بشر و دیگر مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل برای تضمین حقوق  همه افراد در جمهوری اسلامی ایران شده است. ‎دربند دیگری ازبخش توصیه های گزارشگرویژه، او خواستار توقف اعدام افراد زیر ۱۸ سال شده است. او اگر چه نسبت به حذف سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی ایران استقبال کرده است حکومت ایران را تشویق کرده که قدم های مشخصی رابرای منع کردن استفاده از این مجازات بردارد.
‎گزارشی که احمدشهید امروز به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد ۳۶ صفحه و همراه با ضمیمه ای است که در آن پرونده های متعددی به همراه اسامی دهها تن از قربانیان نقض حقوق بشر مطرح شده است. این گزارش شامل مقدمه، روش شناسی (متدولوژی) و طرح موارد حقوقی است. در بخش دیگر و زیر فصل وضعیت حقوق بشر به حقوق زنان، حقوق کارگری (اتحادیه ها)، مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی، روزنامه نگاران، دانشجویان، اقلیت های مذهبی، اقلیت های قومی، و در نهایت رفتار با دگرباشان جنسی پرداخته شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهد که به قطعنامه مرتبط با تجدید  دستور کار گزارشگر ویژه رای بدهند و از حکومت ایران می خواهد که با دستور وی همکاری کند همچنین با دیگر مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل. اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر تا ۲۳ مارس (۴ فروردین ۱۳۹۱) ادامه خواهد داشت.

درزیر برخی ازعناوین، سرفصل ها و مواردی که در گزارش گزارشگرویژه ایران به آنها پرداخته شده است به صورت فهرست آور آمده است :

‎- انتقاد شدید از مصونیت از قانون مقامات ایرانی و نقض حاکمیت قانون. تبعیض علیه زنان، اقلیت های قومی و مذهبی و یا مستثنی کدن افراد با نفوذ از قانون و سوء استفاده از قانون از موارد دیگری است که در بند ۱۲ گزارش مطرح شده است.
– انتقاد از قوانینی همچون ماده ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی. کلی بودن موارد «توهین» به مقامات مذهبی و یا رهبر دراین گزارش مطرح شده است. مواد ۶۱۰ و ۶۱۸ نیز از موارد مورد انتقاد گزارشگر هستند.
-مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ و نیز ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی در گزارش گزارشگر به عنوان موادی که خود آزادی بیان و اجتماعات را نقض می کنند. چنانکه در گزارش آمده دهها تن از افرادی که توسط گزارشگر مصاحبه شده اند گفته اند که این قوانین به نحوی که حقوق آنها نقض شده مورد استفاده قرار گرفته اند و آنها برای فعالیت هایی که طبق قانون حفاظت شده اند مورد ارعاب قرار گرفته اند، به صورت خودسرانه دستگیر شده اند، مورد آزارواذیت قرار گرفته اند و در نهایت زندانی شده اند.
– انتقاد از قانون «احزاب وانجمن ها» و منزوی کردن بخش عمده ای از جامعه به واسطه مواد مطرح شده در آن.
– انتقاد و ابراز نگرانی از قانون نظارت بر سازمان های غیر دولتی که یک هیات عالی برای نظارت بر استقرار وفعالیت چنین سازمان هایی ایجاد می کند.
-انتق
اد و ابراز نگرانی از دریافت گزارش هایی که تصریح می کنند که لایحه ای در حال بررسی است که به موجب آن هر انچه نمایندگان مجلس بگویند توسط کمیته ای مورد بررسی قرار می گیرد. لایحه ای که حتی پیشنهاد اقدامات تنبیهی را برای نمایندگان به همراه بیاورد. (مانند به تعلق در آوردن حقوق ماهیانه آنها)، تعلیق از فعالیت در مجلس و محدودیت در سفر کردن. گزارشگر آورده است که این لایحه بیشتر و بیشتر به محدود کردن استقلال و تاثیرگذاری اعضای مجلس منجر خواهد شد.
– ابراز نگرانی از لایحه خانواده.
-
– ابراز نگرانی از افزایش اعدام ها. شرح کاملی از اعدام های صورت گرفته که کمتراز ۱۰۰ نفر در سال ۲۰۰۳ به حداقل ۶۷۰ نفردر ۲۰۱۱ افزایش یافته است.
– طرح موضوع تقلب در انتخابات. گزارشگر با شاهدانی صحبت کرده است که در خصوص جزییات آنچه تقلب در انتخابات مجلس ۱۳۸۷ و ریاست جمهوری ۱۳۸۸ طرح کرده اند سخن گفته اند. در این بخش یک نماینده مجلس شاهد نزدیک به تحولات انتخابات به شرح رفتار شورای نگهبان در نادیده گرفتن موارنقض قانون و همچنین موضع گیری طرفدارانه اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص (محموداحمدی نژاد) سخن گفته است.
– انتقاد از نحوه دستگیری افراد و رویه قضاییه مرتبط با بازداشت و دادرسی عادلانه و متداول بودن نقض دادرسی عادلانه در گفت وگو با شاهدان.
– طرح وابراز نگرانی از وضعیت نابهنجار زندان ها و فاصله داشتن آنها از استانداردهای بین المللی. گزارش وضعیت ۹ زندان را در گفت وگو با شاهدان ارزیابی کرده است.
– طرح موضوع مصونیت قضایی مقامات ایرانی به صورت مفصل در گزارش مطرح شده است.
– طرح موضوع مصونیت قضایی افرادی که در جریان بازداشت های کهریزک نقش داشته اند. سه زندانی در کهریزک به نام های مسعود علی زاده، هاتف سلطانی و طاها زینلی و یک شاهد دیگری که اسمش را مطرح نکرده است با گزارشگر صحبت کرده اند که در گزارش بخش هایی از آن آمده است. سه نفر از آنها گفته اند که علیه پلیس شکایت کرده اند اما تهدید شده اند توسط مقامات ایرانی که شکایت خود را پس بگیرند.
– طرح نامه «مادران پارک لاله» و تقاضا برای تحقیقات در زمینه مرگ فرزندانشان- طرح موضوع کشته شدن سهراب اعرابی.
– ابراز نگرانی از انجام ندادن تحقیقات جامع توسط مسوولین بلندپایه ایرانی و همچنین پاسخگو نگه نداشتن هیچ یک از مقامات ایرانی.
-طرح موضوع حمله به خوابگاه دانشگاه تهران یک روز پس از انتخابات.
– درخواست از گزارشگر ویژه برای تحقیق در خصوص اعدام های دهه ۶۰ در بند چهل گزارش.
–  طرح موضوع محکومیت سهرب رزاقی و همچنین امنیت کوهیار گودرزی
 فعال حقوق بشر
– پرونده الهام احسانی واز اعضای تشکل مادران عزادار
-
– نگرانی از وضعیت آیت الله سیدحسین کاظمینی بروجردی
-
– دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران (۴۲ روزنامه نگار زندانی و ۱۵۰ روزنامه نگاری که کشور را ترک کرده اند)
– شهادت محمدرضا یزدان پناه و یک روزنامه دیگر در خصوص دستگیری و زندانی شدن آنها.
– نگران کننده خواندن وضعیت دستگیری فعالان دانشجویی. طرح نام دانشجو علی نظری. ژوبین محمدی،
- طرح گزارش کمیته حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت به احمد شهید
- وضعیت بهاییان در کشور و تبعیض و نقض تعهدات بین المللی
-اقلیت های قومی: نقض حقوق شهروندان کرد
– طرح موضوع اعدام فرزاد کمانگر.
– کشتار سیستماتیک بابران کرد در نواحی مرزی
- نقض حقوق اقلیت بلوچ
-دستگیری ۵۷ تن در جریان اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه
-وضعیت دگرباشان جنسی
‎دربخش ضمیمه این گزارش شهادت برخی از زندانیان این زندان امده است. چندین دانشجو از جمله سلمان سیما، حمزه غالبی، محمد صادقی، علیرضاکیانی، ناصح فریدی، علی جمالی و چندین دانشجو که به صورت ناشناس صحبت کرده اند نیز بخش دیگری از شهادت ها را در این بخش تشکیل می دهند. در ادامه اسامی دهها تن از زندانیان سیاسی، اتهام های آنها، طول مدت حکم آنها ( در صورتی که موجود است)،  زمان بازداشت و دیگر جزییاتی که می تواند به پرونده آنها مرتبط باشد آمده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media