Article

حق تحصیلگزارشی از ۸ سال نقض حق تحصیل شهروندان ایرانی ستاره دار، در دانشگاه های کشور با هدف معرفی سازمان های موثر در نقض حق تحصیل و ارایه اسامی هزار تن محروم از تحصیل منتشر شد.
این گزارش که از سوی کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت با همکاری تارنمای دانشجونیوز و کمپین دفاع از حق تحصیل تدوین شده است، به ارایه برخی از مستندات و اطلاعات طبقه بندی شده بیش از هزار دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل از فروردین ماه ۱۳۸۴ خورشیدی تا اسفند ۱۳۹۱ می پردازد.
گزارش نقض حق تحصیل بسیاری از ایرانیان همچنین در اختیار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حق تحصیل این سازمان قرار خواهد گرفت.
این گزارش در سه بخش کلی، اطلاعات اولیه در مورد نقض سیستماتیک حق تحصیل و آموزش شهروندان ایرانی را ارائه کرده است. بخش نخست به نقش نهادهای موثر در نقض حق تحصیل شماری از شهروندان در ایران می پردازد. بخش دوم این گزارش به نحوه نقض حق تحصیل پنج گروه مشخص؛ دانشجویان ستاره دار، محروم از تحصیل، اخراجی، اقلیت های مذهبی و زنان؛ در ایران با ارائه جزئیات و نمونه هایی در مورد هر گروه می پردازد. بخش سوم و نهایی این گزارش حاوی پیوست هایی مانند فهرست اطلاعات طبقه بندی شده بیش از هزار مورد نقض حق تحصیل شهروندان ایرانی (۲۵۰ مورد اخراج اساتید و دانشجویان و ۷۶۸ مورد محرومیت از تحصیل) پس از سال ۱۳۸۴ و مدارک اخراج و محرومیت از تحصیل دانشجویان است.
این گزارش در حالی منتشر شد که به تازگی روابط عمومی وزارت علوم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده بود که «ستاره‌دار کردن دانشجویان از سوی وزارت علوم در سال‌های اخیر کذب محض است.»
تکذیب وجود دانشجویان ستاره دار در این سال ها در حالی صورت می گیرد که هم اکنون شماری از این دانشجویان به دلیل فعالیت های مرتبط با حق تحصیل در زندان هستند.
پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، بخشی از سیاست های وزارت علوم ایران و سازمان سنجش آموزش کشور به
شکل پر رنگی در راستای تصمیمات نهادهای برون دانشگاهی مانند وزارت اطلاعات و بخش هایی از قوه قضائیه قرار گرفت.

متن کامل این گزارش را از اینجا مشاهده و دریافت نمایید.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media