Article

سازمان های مردم نهاد‘ داوود امینی’ در نشست توجیهی آموزشی معاونان و کارشناسان فرمانداریهای خراسان رضوی در مشهد افزود: بیشترین تعداد سمنها (سازمان مردم نهاد) در امور خیریه فعال هستند.

وی اظهار داشت: این تعداد تشکل مردم نهاد در حالی است که در بحث امداد و نجات حتی ۵۰ تشکل هم نداریم لذا دچار خلا جدی هستیم و در سایر حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز همین کمبودها احساس می شود.

مشاور وزیر کشور ادامه داد: تا چندی پیش ۷۰۰ سازمان مردم نهاد نیز در سطح ملی داشتیم که بسیاری از آنها شرایط فعالیت ملی را نداشتند.

وی گفت: در مقابل آنها در استانهایی همچون خراسان رضوی تشکلهایی هستند که در عرصه بین المللی فعالیت می کنند و در بررسی که در سطح استانها روی داد هم ریزش و هم رویش در سازمانهای مردم نهاد را در کشور داشتیم.

او اظهارداشت: امروز نیازمند سیاستگذاری هیاتهای نظارت بر سمنها و نیز تلاش برای توانمندسازی آنها هستیم لذا باید کمک کرد تا فعالیتها بطور تخصصی دنبال شود.

وی یکی از شاخصهای ارزیابی دستگاههای تخصصی را نحوه تعامل آنها با سازمانهای مردم نهاد عنوان و بیان کرد: در واقع نگاه ما به این مجموعه ها کیفی است.

مشاور وزیر کشور گفت: بر اساس طرح تاسیس سازمانهای مردم نهاد که در مجلس شورای اسلامی بررسی و مصوب می شود تمام مجوزهای مربوط به سازمانهای مردم نهاد باید توسط وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها صادر شود و یکپارچگی در صدور مجوز، سازماندهی و نظارت آنها دیده شده است.

امینی ادامه داد: امروز بسیاری از طرحهای دستگاهها توسط همین سازمانهای مردم نهاد در حال اجرا است و در خراسان رضوی هم از این طرحهای مشترک میان دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد زیاد است.

وی در ادامه با بیان اینکه کمک دولت به این سازمانها قطع شده است افزود: کمک مالی دولت عملا ماهیت غیردولتی بودن آنها را زیر سووال می برد اما در قانون به دستگاهها اختیار داده شده تا طرحها و پروژه هایی را که توانایی اجرا دارند به سمنها واگذار کنند.

او با اشاره به نقش ارزشمند و پررنگ مردم در انقلاب، دفاع مقدس و جهاد گفت: هر جا مردم حضور پررنگ داشتند توفیقات بیشتر بوده است.

مشاور وزیر کشور افزود: نظارتهای ما می تواند به این حرکتهای مردمی سمت و سو داده و فعالیتها را نظام مند کند.

وی گفت: این تشکلها می تواند فرصت ارزشمندی باشد ضمن آنکه تهدید هم می تواند محسوب شود.

امینی اظهارداشت: این تشکلها مناسبترین راهکار برای جلب مشارکت و تقویت نقش مردم در مباحثی چون پیشگیری و درمان اعتیاد است بطوری که هم اینک هزار سازمان مردم نهاد در این بخش فعال است.

مشاور وزیر و معاون امور سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی وزارت کشور گفت: عمده این تشکلها در زمینه درمان اعتیاد است اما در ‘پیشگیری اعتیاد ‘ نیز ضرورت دارد سمنها قویتر وارد عمل شوند که فقط ۴۰۰ مورد آنها از بهزیستی مجوز گرفته اند.
 

پیوند این مطلب در تارنمای سمن آنلاین

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media